About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Louise Floor Frellsen

Games

💾 ✏️ Krydsild Fastaval (2006)
💾 ✏️ Stone of Destiny Fastaval 007 (2007)
💾 ✏️ En ridders fortælling Fastaval (2009)
💾 ✏️ Magiens Endeligt Fastaval (2010)
💾 ✏️ Heltens skygge Fastaval (2011)
💾 ✏️ Twin-Tails Turneringen Fastaval (2014)
✏️ Thy Kingdom Come Fastaval - Dia de los Fastos (2015)
💾 ✏️ The Legends of Camelot Fastaval (2016)
💾 ✏️ Below a Free Sky Fastaval - Mad Science (2017)
💾 ✏️ Wilting of the Lotus Empire Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ In the Haze of Neo Xin Fastaval - Solarpunk (2021)
✏️ The Ritual Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Awards

Fastaval (2009)

En ridders fortælling: Nominated, Bedste Fortælling
Klassisk high fantasy møder socialrealisme, når spillerne fortæller en bredt favnende, storslået historie om forskellen på høj og lav i et land, hvor magten er så fuldkommen, at den ikke ænser det forestående sammenbrud.

Fastaval (2010)

Magiens Endeligt: Winner, Juryens Specialpris
I år går prisen til et scenarie, der arbejder med fantasy på en forfriskende og vedkommende måde. Under scenariet gennemspiller man en række flashbacks, der på fornem vis behandler den måde forventninger og fordomme præger vores handlinger og samtidig former vores personlighed. Det skaber nuancer og udfordrer på samme tid spillerens og rollens verdenssyn. Det er en interessant ide og et meget stærkt delelement, som vi i Juryen gerne vil belønne.

Fastaval (2011)

Heltens skygge: Nominated, Bedste Fortælling
Hverdagen bliver for en stund forandret, når helten ankommer og tager afsted igen. Den episke rejse danner bagtæppet for en række dagligdags historier, hvor heltegerninger ikke har den store betydning. I denne socialrealistiske fantasyfortælling handler det ikke om slag og magiske slotte – selv dragen dør uden postyr.

Fastaval - Mad Science (2017)

Below a Free Sky: Winner, Specialprisen
Et foruddefineret handlingsforløb bliver kompromisløst fyldt med reelle valg, når rollerne former deres eftermæle som helte eller terrorister. Både moralske dilemmaer og detaljer fra kampscener har betydning for, hvilken af de 32 mulige slutninger det ender med.

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Wilting of the Lotus Empire: Nominated, Bedste Roller
Rollerne ER scenariet, og rummer et hav af muligheder, intriger, konflikter og handlingstråde, som spillerne kan gå på opdagelse i. Rollerne manifesterer scenariets tema og fremstår levende og involverende.

The roles ARE the scenario, and introduce a plethora of oportunities for conflicts, intrigue, and storylines that the participants can explore. The themes of the scenario are strongly represented in the characters, that are presented in a lively and involving way.
Wilting of the Lotus Empire: Nominated, Deltagernes Pris (Andenplads)

Fastaval - Solarpunk (2021)

In the Haze of Neo Xin: Winner, Specialprisen
Dommerne begejstres over, at scenariet formår at bringe harmoni i et asymmetrisk ensembledrama. Selvom den ene spiller kun har én rolle at tumle med, mens de andre har tre, føles Allike aldrig som hovedpersonen, men som en ligeværdig medspiller. Grebet giver plads til flere typer af spillere i en velfortalt og kompliceret intrige.

The jury is impressed that the scenario manages to create harmony in an asymmetric ensemble drama. Even though the other players are issued with three characters, the lonesome Starling never feels overpowering, but always as an equal. This simple tool allows for different player types in a well-told and complicated intrigue.
In the Haze of Neo Xin: Nominated, Bedste Fortælling
Et kæmpestort og komplekst mysterie vækker Neo Xins neonoplyste gader til live. Efterforskningen af den organiske sandkasse fyldt med intriger og forviklinger tilpasser sig den enkelte afvikling, der vil være vidt forskellig fra gang til gang. Magten over fortællingen og hele scenariets ensemble ligger tydeligt hos spillerne.

A sprawling and complex mystery brings Neo Xin's neon-lit streets to life. The exploration of an organic sandbox filled with intrigue and intricacies adapts to each run of the scenario that will differ vastly each time. The power to define the narrative and, in fact, the entire scenario is unmistakably entrusted to the players.
In the Haze of Neo Xin: Nominated, Bedste Scenarie
Når Kommisær Allike kommer til Neo Xin for at jagte ulovlig AI-aktivitet, får spillerne lov til at boltre sig i en imponerende sandkasse blandt alle klasselag i megabyen. Et atypisk ensembledrama, med velfungerende investigation, hvor fortællingen ikke er givet på forhånd. Summen er i den grad større end sine enkeltdele.

When Detective Starling comes to Neo Xin to hunt down illegal AI activity, players are let loose in an impressive sandbox amidst all social classes of the megacity. An atypical ensemble drama, with well-functioning investigation where the story is not decided in advance. The sum is definitely greater than its individual parts.
In the Haze of Neo Xin: Nominated, Deltagernes Pris (Delt andenplads)

Organizer roles

Fastaval (2012) Ottodommer
Fastaval - Mad Science (2017) Scenarieskrivningskonkurrencedommer
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Scenarieansvarlig
Fastaval - Otto in Space (2020) Scenarieansvarlig


Send corrections for this page