Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Louise Floor Frellsen

Spill

💾 ✏️ Krydsild Fastaval (2006)
💾 ✏️ Stone of Destiny Fastaval 007 (2007)
💾 ✏️ En ridders fortælling Fastaval (2009)
💾 ✏️ Magiens Endeligt Fastaval (2010)
💾 ✏️ Heltens skygge Fastaval (2011)
💾 ✏️ Twin-Tails Turneringen Fastaval (2014)
✏️ Komme dit rige Fastaval - Dia de los Fastos (2015)
💾 ✏️ Legenderne om Kamelot Fastaval (2016)
💾 ✏️ Under frie stjerner Fastaval - Mad Science (2017)
💾 ✏️ Lotusriget visner Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ Tåge over Neo Xin Fastaval - Solarpunk (2021)
💾 ✏️ Mindernes slagmark Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Priser

Fastaval (2009)

En ridders fortælling: Nominated, Bedste Fortælling
Klassisk high fantasy møder socialrealisme, når spillerne fortæller en bredt favnende, storslået historie om forskellen på høj og lav i et land, hvor magten er så fuldkommen, at den ikke ænser det forestående sammenbrud.

Fastaval (2010)

Magiens Endeligt: Winner, Juryens Specialpris
I år går prisen til et scenarie, der arbejder med fantasy på en forfriskende og vedkommende måde. Under scenariet gennemspiller man en række flashbacks, der på fornem vis behandler den måde forventninger og fordomme præger vores handlinger og samtidig former vores personlighed. Det skaber nuancer og udfordrer på samme tid spillerens og rollens verdenssyn. Det er en interessant ide og et meget stærkt delelement, som vi i Juryen gerne vil belønne.

Fastaval (2011)

Heltens skygge: Nominated, Bedste Fortælling
Hverdagen bliver for en stund forandret, når helten ankommer og tager afsted igen. Den episke rejse danner bagtæppet for en række dagligdags historier, hvor heltegerninger ikke har den store betydning. I denne socialrealistiske fantasyfortælling handler det ikke om slag og magiske slotte – selv dragen dør uden postyr.

Fastaval - Mad Science (2017)

Under frie stjerner: Winner, Specialprisen
Et foruddefineret handlingsforløb bliver kompromisløst fyldt med reelle valg, når rollerne former deres eftermæle som helte eller terrorister. Både moralske dilemmaer og detaljer fra kampscener har betydning for, hvilken af de 32 mulige slutninger det ender med.

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Lotusriget visner: Nominated, Bedste Roller
Rollerne ER scenariet, og rummer et hav af muligheder, intriger, konflikter og handlingstråde, som spillerne kan gå på opdagelse i. Rollerne manifesterer scenariets tema og fremstår levende og involverende.

The roles ARE the scenario, and introduce a plethora of oportunities for conflicts, intrigue, and storylines that the participants can explore. The themes of the scenario are strongly represented in the characters, that are presented in a lively and involving way.
Lotusriget visner: Nominated, Deltagernes Pris (Andenplads)

Fastaval - Solarpunk (2021)

Tåge over Neo Xin: Winner, Specialprisen
Dommerne begejstres over, at scenariet formår at bringe harmoni i et asymmetrisk ensembledrama. Selvom den ene spiller kun har én rolle at tumle med, mens de andre har tre, føles Allike aldrig som hovedpersonen, men som en ligeværdig medspiller. Grebet giver plads til flere typer af spillere i en velfortalt og kompliceret intrige.

The jury is impressed that the scenario manages to create harmony in an asymmetric ensemble drama. Even though the other players are issued with three characters, the lonesome Starling never feels overpowering, but always as an equal. This simple tool allows for different player types in a well-told and complicated intrigue.
Tåge over Neo Xin: Nominated, Bedste Fortælling
Et kæmpestort og komplekst mysterie vækker Neo Xins neonoplyste gader til live. Efterforskningen af den organiske sandkasse fyldt med intriger og forviklinger tilpasser sig den enkelte afvikling, der vil være vidt forskellig fra gang til gang. Magten over fortællingen og hele scenariets ensemble ligger tydeligt hos spillerne.

A sprawling and complex mystery brings Neo Xin's neon-lit streets to life. The exploration of an organic sandbox filled with intrigue and intricacies adapts to each run of the scenario that will differ vastly each time. The power to define the narrative and, in fact, the entire scenario is unmistakably entrusted to the players.
Tåge over Neo Xin: Nominated, Bedste Scenarie
Når Kommisær Allike kommer til Neo Xin for at jagte ulovlig AI-aktivitet, får spillerne lov til at boltre sig i en imponerende sandkasse blandt alle klasselag i megabyen. Et atypisk ensembledrama, med velfungerende investigation, hvor fortællingen ikke er givet på forhånd. Summen er i den grad større end sine enkeltdele.

When Detective Starling comes to Neo Xin to hunt down illegal AI activity, players are let loose in an impressive sandbox amidst all social classes of the megacity. An atypical ensemble drama, with well-functioning investigation where the story is not decided in advance. The sum is definitely greater than its individual parts.
Tåge over Neo Xin: Nominated, Deltagernes Pris (Delt andenplads)

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Mindernes slagmark: Winner, Bedste Virkemidler
De syrede mindedueller er scenariets motor, og gennem dem udforskes og genfortolkes rollernes tragiske forhistorie. Gennem fysisk kontakt og ritualfraser mindes rollerne om, at deres ærkefjender også er dem, de elsker allermest, og enhver sejr vil blive hul og hjerteskærende.

The trippy duels of memories are the driving force of the scenario, through which the characters' tragic backstories are explored and reinterpreted. Through physical contact and ritual phrases, the characters are reminded that their arch-enemies are also the ones they love the most, and any victory will be hollow and heartbreaking.
Mindernes slagmark: Nominated, Bedste Scenarie
Musik, dans og maleri bliver til dødbringende våben i dette storladne fantasy-drama. Mens spændingen gradvist stiger, udvides spillernes værktøjskasse, så de kan skrue helt op for patos. Magien er både frygtelig og fantastisk, og når mindeduellen er slut, står kun én tilbage på slagmarken.

Music, dance and panting become deadly weapons in the grandiose fantasy drama. As tensions gradually rise the players’ toolkit is expanded, so they can dial the pathos all the way up. The sorcery is both terrible and fantastical, and when the duel of memories is over, only one is left standing on the field of battle.

Arrangør-roller

Fastaval (2012) Ottodommer
Fastaval - Mad Science (2017) Scenarieskrivningskonkurrencedommer
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Scenarieansvarlig
Fastaval - Otto in Space (2020) Scenarieansvarlig


Send inn rettelser om denne siden