About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

En ridders fortælling

Front page for En ridders fortælling

Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Louise Floor Frellsen

Download

PDF Scenario [Danish] (2.6 MB)
PDF Characters [Danish] (8.6 MB)

Description

Du knæler foran en ridder af Dragens Orden, der beder dig fremsige det kodeks, du for evigt skal følge, så længe du bærer titlen som ridder. Du bøjer dig, men taler med en klar stemme, der får den store smukke stensal til at runge af den stolthed, du føler ved at bære din ordens mærke.

”Jeg kæmper for mit land – min krop og sjæl tilhører hende.” Almarnon er et smukt og frugtbart rige. Det har eksisteret i mange generationer og er bundet af traditioner. ”Jeg kæmper for min herre – jeg adlyder ham, der er stoltere end jeg.” Landet styres af en stærk og blomstrende adel bestående af højt uddannede og fremragende krigere. Den er skarpt inddelt efter titler og skrevne såvel som uskrevne regler. Magtkampene raser, men intrigerne er altid skjult – i hvert fald for de øjne, der ikke ønsker at se dem. ”Jeg kæmper for de svage – ingen bøn skal gå uhørt, thi folket er landet, og landet er alt.” Bønderne lever i armod, fordi de må give afkald på størstedelen af deres afgrøder for at opretholde adelen, der holder ydre fjender på afstand, men ikke bekæmper sulten og sygdommen. ”Jeg kæmper for retfærdighed.” Skæbnen har udvalgt de stærke til at blive født med titel og de svage til at være navnløse. Deres smerte er deres prøvelse, det der gør, at de kan blive bedre mennesker. ”Æren er alt.” Uden din titel er du intet. ”Ridderligheden er alt.”

Du står i skyggen og holder din herres gamle sværd. Det blanke stål reflekterer dine trodsige øjne, som du dog sænker ærbødigt, når du kigger imod andre. Du ved, at et sådan forarbejdet sværd kunne brødføde dig og din familie måske resten af livet, ligeledes ved du, at dette eksemplar, nu indviet, for evigt skal stå ubrugt hen i hallerne på din herres fædrene borg. Du knytter din hånd, til dine knoer er hvide, og du bukker i tavs respekt, sådan som en velafrettet væbner bør.

Du lader køligt dit blik glide over menneskemængden. Fra din plads blandt de andre adelskvinder er det let for dig at se de to riddere, du skal skabe kontakt med. De ligner alle de andre tåbelige, arrogante mennesker, der lever for at følge deres regler, i deres fine, skinnende rustninger. Du ved ikke præcis, hvad din herre vil med dem, men det betyder intet, du har ikke noget valg. Du trækker hætten op og samler kappen om dig. Det eneste, der betyder noget er, at verden snart vil ændre sig.

En ridders fortælling er et fortællescenarie om ridderlighed og ære, og om hvordan sandheden kan have mange ansigter afhængigt af øjnene, der ser. To riddere skal gøre sig fortjent til titlen som ridder af Griffens Orden, men for at gøre det er de nødt til at møde den virkelige verden og opretholde deres tro på, at deres ridderlighed virkelig er alt.

Played at

Fastaval (2009)

Awards

Fastaval (2009)

Nominated, Bedste Fortælling
Klassisk high fantasy møder socialrealisme, når spillerne fortæller en bredt favnende, storslået historie om forskellen på høj og lav i et land, hvor magten er så fuldkommen, at den ikke ænser det forestående sammenbrud.


Send corrections for this page