About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mads Fløe

Born: July 9, 1983 (age 40)

Games

🎨 Flamme Rouge Guldbrikken/SpilBar16 (2013)
Designer Mudita Fastaval - Otto Under the Sea (2019)
💾 Designer Ancient Architects Fastaval - Solarpunk (2021)
Designer Happytat Aarhus Brætspilsfestival (2020)
Designer Ka Pai Viking-Con 40 (2021)
Designer Ten Minute Towns Fastaval - Otto in Space (2020)
🎨 Collectors Fastaval - Otto in Space (2020)
Designer Shake That City Viking-Con 40 (2021)
Designer Drawn Together Aarhus Brætspilsfestival '22 (2022)
Designer Diesel Fastaval: Otto for folket (2023)
Designer Marble Crush Aarhus Brætspilsfestival '23 (2023)
Designer Tropic Tiles Aarhus Brætspilsfestival '23 (2023)
Designer Railforge Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Awards

Fastaval - Otto in Space (2020)

Ten Minute Towns: Nominated, Bedste Brætspil
Draw Town Legacy bruger simple symboler til at repræsentere elementerne i en Westernby. Man vender kort og tegner symboler i et af de fire verdenshjørner og ser hurtigt byen vokse sig større og større. Afhængig af hvor effektivt du placerer symbolerne, lokker du borgere til byen. De giver dig fame og dermed på sigt måske sejren. Gennem ni kapitler kommer nye kort og regler til, i bedste legacy stil.
Draw Town Legacy nomineres for på stærk vis gennem regler og kort at hjælpe spillerne til lynhurtigt at lære hvordan byerne tegnes. Symbolerne er nemme at kopiere, og legacy delen med kort, guider spillerne sikkert igennem flere og flere regler, uden nogensinde at blive overvældende. Draw Town Legacy er hurtigt og lige til at gå til. Man havde altid lyst til lige at tage et kapitel mere.

Draw Town Legacy uses simple symbols to represent the elements of a Western town. You flip cards and draw symbols in one of the four corners of the world and quickly see your town grows out before you. Dependent on how efficiently you place your symbols, you lure citizens to your town. They give you fame and through that, maybe victory. Through nine chapters new rules and cards are added in true legacy style.
Draw Town Legacy is nominated for how solidly it uses cards and rules to help players to quickly learn how a town is drawn. The symbols are easy to copy and the legacy part guides the players to learn more rules as the game progresses, without ever getting overwhelming. Draw Town Legacy is fast to play and easily accessible. You always want to play one more chapter.

Fastaval: Otto for folket (2023)

Diesel: Nominated, Bedste Brætspil
DIESEL er et hæsblæsende spil sat i en verden hvor menneskeligheden har udraderet næsten alt liv, og de sidste to AIs, kæmper om den eneste energikilde tilbage: diesel. Temaet spiller perfekt sammen med de enkelte spilelementer og selv metalmusikken har til formål, at skabe den perfekte presset fornemmelse af at dette er enden. Via asynkrone ture skifter man mellem Blitz-fasen (hvor man desperat tyrer ens terning igennem terningetårnet, i håbet om endnu en 1er eller 6er) og Diesel-fasen (hvor din modspiller køber kort og tanker de dyrebare sorte dråber). Det giver ekstra stressfaktor, at det altid er din modstander, der bestemmer hvilken fase du er i.

DIESEL is a fast-paced game set in a world where humanity has almost wiped out all life, and the last two AIs are fighting for the only remaining energy source: diesel. The theme perfectly complements the individual game elements and even the metal music is designed to create the perfect feeling that this is the end. Through asynchronous turns, players switch between the Blitz phase (where they desperately throw their dice through the dice tower, hoping for another 1 or 6) and the Diesel phase (where their opponent buys cards and refills their precious black drops). It adds extra stress that it is always your opponent who decides which phase you are in.

Organizer roles

Fastaval (2016) Byg et Brætspil meddommer
Aarhus Brætspilsfestival (2017) Loyalist
Fastaval - Mad Science (2017) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Otto i Eventyrland (2018) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Otto in Space (2020) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Solarpunk (2021) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Brætspilsottodommer
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval: Otto for folket (2023) Game Rush arrangør & dommer
Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) Game Rush


Send corrections for this page