About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Nynne Søs Rasmussen

Games

Organizer Dengang i Warhammer Sommerland Falster, Denmark (2008)
Organizer Between Steel and Glass (2013)
💾 ✏️ Hobby Horse Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ We Ride Together Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Awards

Fastaval (2012)

Nominated, Æresottoen

Forum (2016)

Nominated, Årets Bifald (Knudepunkt 2015-hovedarrangørerne)
Gruppen er nomineret for deres målrettede arbejde med at gøre den internationale kongres Knudepunkt mere tilgængelig og bredere favnende for de danske rollespillere. Igennem deres store indsats lykkedes det dem at få bredt kendskabet til Knudepunkt ud og gjort arrangementet inkluderende for både nye og gamle rollespillere. Gruppen har derigennem åbnet op og skabt bånd mellem det internationale miljø og det brede danske rollespilsmiljø.

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Hobby Horse: Winner, Bedste Virkemidler
Kæphesten er et kraftfuldt, gennemtænkt og gennemført virkemiddel. Kæphestens rolle i både spillernes og rollernes verden giver scenariet både fokus og stemning. Kæphestene har deres egen personlighed, og mere end én spiller kommer til at spille rollespil med sig selv og sin kæphest. Den fysiske kæphest giver spillerne et godt alibi i de fysiske øvelser.

The hobbyhorses are effective and well thought out. Its role in both the participants and the characters world creates a focus for both play and atmosphere. The horses have their own personalities, and more than one player will be roleplaying with themselves and their horse. Also the physical hobbyhorse creates a good alibi in the physical exercises.
Hobby Horse: Nominated, Bedste Formidling
Du er aldrig i tvivl om, hvad forfatteren vil med scenariet, og spillederen får både gode instruktioner til tema og afvikling. Det er veludført, let læseligt og lige til at køre. På sympatisk vis formidles bipersoner gennem deres motivationer, så selv den onde mobber fremstår som en helt normal forstadspige.

The author’s voice and intentions are clear and to the point throughout the scenario. It is well crafted, easy to read and run, with clear instructions and well communicated themes. Through clear motivations, the bullies are given the same sympathetic treatment as the main characters.
Hobby Horse: Nominated, Bedste Scenarie
Kæphestene er som koncept et fantastisk valg, og det er en smuk pendant til vores egen hobby. Både sporten og interaktionen med kæphestene udleves i praksis under scenariet og sikrer den totale oplevelse. Spillerne udfordres på det at holde ved sin interesse på trods af sociale normer, mens tonen i scenariet holdes til kærlig accept.

The hobbyhorses are a thoroughly good design choice, and a beautiful counterpart to our own hobby. The sport and the interaction with the hobby horses is acted out in play, and defines the complete experience. The participants are challenged to stick to their interests in spite of social norms, while the tone in the scenario is kept at loving acceptance.

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Nominated, Æresottoen
Der findes få mennesker så passionerede, hårdtarbejdende og viljestærke som Nynne. Lang tid før diversitet var et gængs begreb i dansk rollespil, knoklede Nynne benhårdt for at give danske rollespilskvinder plads og stemme – selvom hun ofte blev modarbejdet. Som programlægger og hovedarrangør på både Knudepunkt (2011 og 2015) og Forum (2012 og 2013), var hun altid stemmen, der insisterede på kvinders inklusion og repræsentation. Og som feministisk skribent og debattør har Nynne stået stålfast i første skudlinje, i en række opgør, som har bidraget til at Fastaval og rollespilsmiljøet i dag er et bedre sted for især kvinder.

Nynne er ikke bange for den slags arrangørposter, der har potentiale til at gøre hende upopulær. Således tager hun i år sin fjerde tjans i Ottojuryen siden 2014, denne gang som overdommer. Men selv når hun er i uvejr formår Nynne altid at møde mennesker med empati og tålmodighed.

Igennem de sidste to år har Nynne brugt sin tid som dedikeret lærer på Efterskolen Epos og som (med)forstander på Orkerne Kommers sommerskole, hvor hun er med til at forme den nye generation af rolle- og brætspillere. Vi håber de bliver mere som hende.

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

We Ride Together: Winner, Bedste Formidling
Vi indføres overbevisende i både de tillokkende og de giftige sider af hestesporten, og den nøgterne tone i teksten giver følelsen af en dokumentarisk fortælling. Velvalgte fotos understøtter temaet omkring fremmedgørelse. Sceneoplæggene hjælper spillederen igennem fortællingen uden at fare vild.

We are guided convincingly through both the enticing and the toxic sides of equestrian sports, and the stark tone of the text establishes a feeling of a documentary narrative. Well-chosen photos support the theme of alienation. The scene prompts help guide the game master through the story without getting lost.
We Ride Together: Winner, Bedste Fortælling
Som tiden går, udfoldes Ridelærerens overgreb mod de fire piger, og der er ingen til at hjælpe dem. Gennem skarpe interviewscener fortæller spillerne i fælleskab deres fire personlige tragedier frem. Til sidst får pigerne endelig chancen for at sige fra, men uanset hvad kan retssagen og livet efter hurtigt vise sig at være et nyt slags helvede.

As time passes, the riding instructor’s assaults against the four girls unfold, and there is no-one there to help them. Through tightly crafted interview scenes, the players collectively speak forth their personal tragedies. At the end, the girls finally have a chance to take a stand, but even then the trials and the aftermath might turn out to be just another hell to live through.
We Ride Together: Winner, Bedste Scenarie
Grooming og overgreb i ridesporten skildres gennem kompromisløs realisme, og spillerne inviteres til at udforske de ulige magtforhold. De fire piger er alle ofre, men scenariet isolerer dem, så de hver især står hjerteskærende alene. Et helt igennem modbydeligt scenarie, der leveres med enorm troværdighed.

Grooming and abuse in equestrian sports is portrayed with uncompromising realism and the players are invited to explore the unequal power dynamics. The four girls are all victims, but the scenario isolates them, so they are all left heartbreakingly alone. A thoroughly nasty scenario delivered with resounding credibility.
We Ride Together: Nominated, Bedste Roller
De fire hestepiger er på forskellige stadier i overgangen fra barn til voksen, og de kommer med vidt forskellige baggrunde og sårbarheder. Men de kæmper alle stædigt for at realisere deres drømme. Kærligheden til hestene binder dem sammen, men tvinger dem også i armene på en overgrebsmand, der kan knuse deres vilje og gøre dem til medløbere.

The four girls are at different stages of the transition from child to adult, and they each come from wildly different backgrounds and with different vulnerabilities. But they still all fight furiously to realize their dreams. The love of horses binds them together, but that is also what forces them into the arms of an abuser that might crush their wills and turn them into accomplices.

Organizer roles

Knudepunkt (2011) Program
Knudepunkt (2011) Fundraising
Fastaval (2011) Æresottodommer
Forum (2012) Hovedarrangør
Forum (2013) Hovedarrangør
Fastaval (2014) Ottodommer
Knudepunkt (2015) Main organizer
Knudepunkt (2015) Program
Fastaval - Dia de los Fastos (2015) Ottodommer
Fastaval (2016) Ottodommer
Orkerne Kommer Sommerskole (2018) Forstander
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Ottooverdommer
Orkerne Kommer Sommerskole (2019) Forstander
Fastaval - Otto in Space (2020) Scenarieoverdommer
Fastaval: Otto for folket (2023) Æresgæstansvarlig
Fastaval (2025) Scenarieansvarlig

Articles

Colophon Skribent #1 (Forår 2010) ROLLE|SPIL
Piger i Panser - frihed, lighed og søsterskab Skribent Page 28 #1 (Forår 2010) ROLLE|SPIL
Play The Game. Get laid. Text Page 6 Issue #1: Bleed (February 2011) Playground Magazine
Ligestilling i rollespil Skribent Page 44 #9 (Oktober 2011) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #13 (Juni 2012) ROLLE|SPIL
Forum 2012 for dig Skribent Page 34 #13 (Juni 2012) ROLLE|SPIL
The big test of simulated sex Text Page 26 Issue #7 (September 2012) Playground Magazine
Colophon Redaktion #15 (Oktober 2012) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #15 (Oktober 2012) ROLLE|SPIL
Fucking Around Skribent Page 16 #15 (Oktober 2012) ROLLE|SPIL
Colophon Redaktion #16 (December 2012) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #16 (December 2012) ROLLE|SPIL
Colophon Redaktion #17 (Februar 2013) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #17 (Februar 2013) ROLLE|SPIL
Introducing Nynne - den nye redaktør Skribent Page 9 #17 (Februar 2013) ROLLE|SPIL
Scenariets mikserpult Oversættelse Page 42 #17 (Februar 2013) ROLLE|SPIL
Colophon Redaktion #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Test dig selv - hvad skal du spille til sommer Skribent Page 17 #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Spil feminin og maskulin Skribent Page 38 #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Colophon Redaktion #19 (September 2013) ROLLE|SPIL
Colophon Skribent #19 (September 2013) ROLLE|SPIL
Lækkert grej - tips fra de erfarne Skribent Page 28 #19 (September 2013) ROLLE|SPIL

Referenced in the following articles

Alle skal kunne spille alt Page 46 #15 (Oktober 2012) ROLLE|SPIL


Send corrections for this page