About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

GothCon

About this convention

GothCon arrangeras varje påsk i Göteborg.

GothCon är ett av Sveriges största spelkonvent, samt det äldsta och startade 1977. Konventet har sedan dess arrangerats varje år, utan uppehåll.

Conventions

Konvent '77 (1977) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
Konvent '78 (1978) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
Konvent '79 (1979) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon IV (1980) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon V (1981) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon VI (1982) Sångens Hus, Göteborg, Sweden
GothCon VII (1983) Nya M-huset, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon VIII (1984) Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon IX (1985) Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon X (1986) Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XI (1987) Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XII (1988) Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIII (1989) Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIV (1990) Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XV (1991) Munkebäcksgymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XVI (1992) Munkebäcksgymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XVII (1993) Katrinelundsgymnasiet och Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XVIII (1994) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIX (1995) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XX (1996) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXI (1997) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXII (1998) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIII (1999) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIV (2000) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXV (2001) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVI (2002) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVII (2003) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVIII (2004) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIX (2005) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXX (2006) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXI (2007) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXII (2008) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIII (2009) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIV (2010) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXV (2011) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVI (2012) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVII (2013) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVIII (2014) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIX (2015) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XL (2016) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLI (2017) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLII (2018) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIII (2019) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIV (2020) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIV (2021) Online, Sweden
GothCon XLV (2022) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLVI (2023) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

Referenced in the following articles

Redaktionsspalt Page 2 The Beholder 2 1989 (Sommaren 1989) The Beholder
SVEROK Page 26 Rubicon #10 (Juni 1991) Rubicon
Vad skiljer ett bra scenario på konvent från ett som suger? Page 22 Sverox Nr 21 (Oktober 2001) Sveroks medlemstidning
GothCon på Birgers vis Page 6 Sverox Nr 23 (Februari 2002) Sveroks medlemstidning
Att arrangera konvent Page 22 Sverox Nr 37 (September 2004) Sveroks medlemstidning
Kalendarium Deluxe - Konventsåret 2008 Page 13 Signaler från Sverok Nr 57 (Mars 2008) Sveroks medlemstidning

LinksSend corrections for this page