About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

GothCon 🗺️

About this convention

GothCon arrangeras varje påsk i Göteborg.

GothCon är ett av Sveriges största spelkonvent, samt det äldsta och startade 1977. Konventet har sedan dess arrangerats varje år, utan uppehåll.

Conventions

Konvent '77 (1977) 🗺️ Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
Konvent '78 (1978) 🗺️ Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
Konvent '79 (1979) 🗺️ Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon IV (1980) 🗺️ Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon V (1981) 🗺️ Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg, Sweden
GothCon VI (1982) 🗺️ Sångens Hus, Göteborg, Sweden
GothCon VII (1983) 🗺️ Nya M-huset, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon VIII (1984) 🗺️ Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon IX (1985) 🗺️ Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sweden
GothCon X (1986) 🗺️ Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XI (1987) 🗺️ Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XII (1988) 🗺️ Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIII (1989) 🗺️ Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIV (1990) 🗺️ Lundbygymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XV (1991) 🗺️ Munkebäcksgymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XVI (1992) 🗺️ Munkebäcksgymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XVII (1993) 🗺️ Katrinelundsgymnasiet och Burgårdens Gymnasium, Göteborg, Sweden
GothCon XVIII (1994) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XIX (1995) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XX (1996) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXI (1997) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXII (1998) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIII (1999) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIV (2000) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXV (2001) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVI (2002) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVII (2003) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXVIII (2004) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXIX (2005) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXX (2006) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXI (2007) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXII (2008) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIII (2009) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIV (2010) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXV (2011) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVI (2012) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVII (2013) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXVIII (2014) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XXXIX (2015) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XL (2016) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLI (2017) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLII (2018) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIII (2019) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIV (2020) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLIV (2021) Online, Sweden
GothCon XLV (2022) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLVI (2023) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden
GothCon XLVII (2024) 🗺️ Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg, Sweden

Referenced in the following articles

Redaktionsspalt Page 2 The Beholder 2 1989 (Sommaren 1989) The Beholder
SVEROK Page 26 Rubicon #10 (Juni 1991) Rubicon
Vad skiljer ett bra scenario på konvent från ett som suger? Page 22 Sverox Nr 21 (Oktober 2001) Sveroks medlemstidning
GothCon på Birgers vis Page 6 Sverox Nr 23 (Februari 2002) Sveroks medlemstidning
Att arrangera konvent Page 22 Sverox Nr 37 (September 2004) Sveroks medlemstidning
Kalendarium Deluxe - Konventsåret 2008 Page 13 Signaler från Sverok Nr 57 (Mars 2008) Sveroks medlemstidning

LinksSend corrections for this page