Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

GothCon

About this convention

GothCon avhålls varje påsk i Göteborg.

GothCon är ett av Sveriges största spelkonvent, samt det äldsta, det startade redan 1977. Vi kan dessutom skryta med att vara det konvent i världen som har arrangerats varje år, utan uppehåll.

Konventet brukar locka ungefär 1200-1300 besökare varje år.

Conventions

Konvent 77 (1977) Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Göteborg
Gothcon XIX (1995) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
Gothcon XX (1996) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
Gothcon XXI (1997) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXII (1998) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXIII (1999) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXIV (2000) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXV (2001) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXVI (2002) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXVII (2003) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXVIII (2004) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXIX (2005) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXX (2006) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXXI (2007) Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
GothCon XXXII (2008) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXIII (2009) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXIV (2010) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXV (2011) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXVI (2012) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXVII (2013) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXVIII (2014) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XXXIX (2015) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XL (2016) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XLI (2017) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XLII (2018) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XLIII (2019) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg
GothCon XLIV (2020) Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg

Links

Hemsida: http://www.gothcon.se/
Facebook-sida: https://www.facebook.com/gothcon/Send corrections for this page