About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Rubicon

Rubicon #10 - Juni 1991

Colophon

Ansvarig utgivare Hans Sundqvist
Redaktion Hans Sundqvist
Redaktion Håkan Jonsson
Redaktion Stefan Burström
Illustrationer Tomas Arfert
Illustrationer Håkan Jonsson
Illustrationer Åke Rosenius
Omslagsbild San Julian

Content

Page 3 Ledare Hans Sundqvist Skribent
Page 4 Insändare Megafonen
Insändare och lite skvaller
Page 4 Rubicons handbok i överlevnad Åke Rosenius Serietecknare
Page 6 Khelataar och havet
Ingående artikel om khelataarernas sjöfart
Anders Blixt Skribent
Åke Rosenius Illustrationer
Page 9 Rubicons handbok i överlevnad Åke Rosenius Serietecknare
Page 10 Gyllene Hjorten
En presentation av en intressant förening
Stefan Eriksson Skribent
Page 16 Äventyr Klostret
Ett äventyr till Wastelands
Erik Lundgren Skribent
Page 22 Recensioner
Spel, tillbehör och böcker undersöks.
Magnus Seter Recensent
Anders Blixt Recensent
Jonas Nelson Recensent
Page 26 SVEROK
Vad är det?
Christer Pettersson Skribent
Page 28 Äventyr Mitt Rymdskepp?
Ett science fiction-miniäventyr
Erik Lundgren Skribent
Page 30 Caarevels Dolk. del 6.
Ciranas jakt går vidare
Tomas Arfert Serietecknare
Page 32 Träffpunkten
Fansines och brev från klubbar och spelare
Jonas Nelson Redaktör


Send corrections for this page