About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Forum (2016)

Location: Gelsted Skole og Gelsted Hallen, Denmark 🗺️
Date: 16. - 18. September 2016

Part of: Forum

About the convention:

Entré: 350 kr. for en almindelig billet inkl. alle aktiviteter, mad og overnatning.

Novellescenariekonkurrencen Projekt Særimner blev aflyst på grund af for få tilmeldte scenarier.

Scenarios

💾 Test run ... And That's It Simon James Pettitt LARP
#Feminism Muriel Algayres
Frederik Berg
Emily Care Boss
[…]Sarah Lynne Bowman
Misha Bushyager
Baptiste Cazes
Rowan Cota
Tora de Boer
Karin Edman
Julia Bond Ellingboe
Ann Kristine Eriksen
Katrin Førde
Kajsa Greger
Laura Guedes
Elsa Helin
Kat Jones
Kaisa Kangas
Dominika Kováčová
Frida Karlsson Lindgren
Kira Magrann
Jason Morningstar
Elin Nilsen
Siri Sandquist
Laura Simpson
Lizzie Stark
Sofia Stenler
Agata Świstak
Leïla Teteau-Surel
Cathriona Tobin
Evan Torner
Moyra Turkington
Susanne Vejdemo
Livia von Sucro
Anna Westerling
Tobias Wrigstad

Awards

Årets Bifald

Claus Gajhede
Claus er nomineret for sit arbejde med Yxenborg projektet. Han har skabt en fysisk manifestation af noget, der længe kun har været en drøm i det danske rollespilsmiljø, nemlig at skabe et spillested med flotte permanente bygninger i en kvalitet, man ikke har set eller har haft lov til at bygge før. Claus har gennem flere år været drivkraft i både det fysiske arbejde med at bygge Yxenborg og lobbyarbejdet med at få projektet realiseret. Han har været vidt omkring, når han har søgt tilladelser, og selv miljøministeren måtte vige og give en særtilladelse til hans projekt. Yxenborg er et projekt, der har potentialet til at skabe præcedens for fremtidige lignende initiativer.
Louise Hovitz
Louise er nomineret for sit utrættelige arbejde med at få sat sexisme og overgreb i dansk rollespil på dagsordenen. Hun har skabt et trygt rum, hvori vi har kunnet debattere og udveksle erfaringer og ideer for fremtidig forebyggelse. Samtidig har hun lagt et stort arbejde i at kortlægge omfanget og at tage dialogen med dem, der har haft behov for det. Louise har et realistisk billede af, hvad der skal gøres og hvor lang tid det tager, samt en forståelse for, at det er svært at ændre på, men stadig vigtigt og nødvendigt. Louise er en foregangsperson for at skabe et trygt rollespilmiljø i Danmark.
Knudepunkt 2015-hovedarrangørerne
Gruppen er nomineret for deres målrettede arbejde med at gøre den internationale kongres Knudepunkt mere tilgængelig og bredere favnende for de danske rollespillere. Igennem deres store indsats lykkedes det dem at få bredt kendskabet til Knudepunkt ud og gjort arrangementet inkluderende for både nye og gamle rollespillere. Gruppen har derigennem åbnet op og skabt bånd mellem det internationale miljø og det brede danske rollespilsmiljø.

Årets Ildsjæl

Susanna Synnøve Magnussen Griis Skouboe
Susanna nomineres for sit utrættelige arbejde i rollespilsforeningen Den Glemte Legion. Som tovholder på begge af foreningens kampagner skaber hun et tæt fællesskab mellem foreningens børn og unge, og har her stort fokus på at inddrage dem i det brede danske rollespilsmiljø. På den måde er hun opmærksom på vigtigheden af at skabe den næste generation i vores miljø.
Mads Bejder Kristensen
Mads er nomineret for sit store arbejde og engagement i kampagnen Første Søndag i Århus. Han har gennem en lang årrække været tovholder på Einherjernes kampagne, der har aktiveret og skabt fællesskab på tværs af aldersgrupper. Mads har haft overblik og engagement til at udføre det hårde benarbejde, der skal til for at skabe, drive og vedligeholde en kampagne, og har samtidig vækket interessen og fastholdt nye unge spillere.
Pia Sook Guldager
Pia er nomineret for sit arbejde og engagement i Rollespilsforeningen Rottehullet. Hun har været arrangør på række livescenarier, og hun har de sidste mange år været kasserer, tovholder og den gennemgribende kraft i foreningens bestyrelse. Derudover har hun været en af drivkræfterne i arbejdet med at knytte de to fynske rollespilsforeninger Solhverv og Rottehullet tættere sammen.
Martin Sinding
Martin er nomineret for sit engagement i Rollespilsfabrikken. Han har på trods af sin unge alder allerede deltaget i det praktiske arbejde, hvor han som plotskriver er aktiv i Rollespilsfabrikkens fantasy kampagne. Han har gennem “Orkerne Kommer” afholdt 2 scenarier i foreningen. Martin er ikke bange for at tage ansvar og gå forrest, og han er derfor et godt forbillede for de andre unge i foreningen.

Organizers

Auktion Joachim Dittman Jepsen
Auktion Nanna Kretzschmar Rambøl
Auktionarius Cæcilie Olsson
Auktionarius Lau K. Lauritzen
Hovedarrangør Jonas Kragegaard
Indholdsansvarlig Naya Marie Nord
Indholdsansvarlig Søren Lyng Ebbehøj
Locationboss Morten Thomsen
Projekt Særimner Frederik Berg
Projekt Særimner Rasmus Høgdall Mølgaard
Web Thomas Mertz

Trivia

LinksSend corrections for this page