Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Ann Kristine Eriksen

Spil

💾 ✏️ Vi var hvepse Fastaval (2014)
💾 ✏️ Rum Fastaval - Dia de los Fastos (2015)
👍 Fairweather Manor - Christmas Special Jerstrup Herregård, (2016)
✏️ #Feminism Fastaval (2016)
💾 ✏️ I Don't Like Mondays Fastaval (2016)
✏️ Nano-rollespil (Spilfestival 2016)
✏️ Monet and the Moment Blackbox Cph VII (2018)
✏️ Riget, 2019 Blackbox Cph VIII (2019)
💾 ✏️ Natten til Europa Fastaval - Otto in Space (2020)
💾 ✏️ Tingene i min fars hus Fastaval - Solarpunk (2021)
💾 ✏️ Artemisia Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)
Arrangør Monet and the Moment Immersion LARP Festival (2024)

Anerkendelser

Fastaval (2014)

Vi var hvepse: Nomineret, Bedste Roller
Stærke og ægte karakterroller spejler scenariets konflikt og giver spillerne et solidt fundament for at føle afmagten. Omverdenens pres får hvepsene til at vokse og søge fællesskab i en verden, der ellers vil stække deres vinger.
Vi var hvepse: Nomineret, Bedste Fortælling
Fire kvinder med flyverdrømme bliver krigens skjulte helte i en ellers glemt historie fra virkelighedens verden. Enkle fortælleregler sikrer, at selv pressede hvepse ikke stikker fra sig og i stedet finder styrke i et højtflyvende fællesskab, når mandschauvinismen ellers vil holde dem på jorden.

Fastaval - Dia de los Fastos (2015)

Rum: Nomineret, Bedste Virkemidler
Drengen Jack omfavnes og afrettes af Rum og Nye Rum gennem fysisk spil, der giver liv til det ensomme barns både velkendte og skræmmende verden. De velvalgte opvarmningsøvelser gør, at alle er trygge og klar til at gøre Jacks verden levende.

Fastaval (2016)

I Don't Like Mondays: Nomineret, Bedste Scenarie
En respektfuld dokumentarisk behandling af et skoleskyderi kobles med stor naturlighed til en drømmende afsøgning af identitet. Scenariets centrale præmis er arbejdet ind i alle designvalg og sørger for, at der er noget på spil fra start til slut.
I Don't Like Mondays: Nomineret, Bedste Virkemidler
Klokken er både en isnende påmindelse om scenariets uundgåelige slutning og en konstant uforudsigelighed i scenerne, når grænserne mellem de tre Brenda’ers verdener udviskes og kampen om hendes identitet spidser til.
I Don't Like Mondays: Nomineret, Bedste Formidling
En gennemarbejdet og stilren tekst sætter spilleder i stand til at køre scenariet fra bladet, mens den gentagne brug af stemningsfulde virkelige billeder gør, at det dokumentariske element altid er nærværende.

Fastaval - Otto in Space (2020)

Natten til Europa: Nomineret, Bedste Fortælling
Af Ann Kristine Eriksen
Scenariet inviterer os ind i mørke kapitler af Europas historie gennem to kvinders genfortælling af vigtige perioder i deres liv, hvor Edith og Beate ikke nødvendigvis er troværdige formidlere. Et modigt, vidunderligt ambitiøst drama med politisk bevidsthed, hvor det er fortællingen – frem for sandheden – der er i centrum.
Natten til Europa: Nomineret, Bedste Roller
Af Ann Kristine Eriksen
I Natten til Europa forkæles vi med ægte mennesker og vedkommende dilemmaer i både fortid og nutid i skikkelse af tjekken Beata, tyskeren Edith og deres samlede bestand af venner og elskere. Spillerne er sammen om at genfortælle de to kvinders liv i skyggen af modbydelige regimer, som de måske selv har en del at sone for.

Fastaval - Solarpunk (2021)

Tingene i min fars hus: Vinder, Bedste Roller
Tre troværdige og meget forskellige søstre, vi både kan relatere til og holde af, må overvinde barndommens traumer, mens de rydder op efter deres afdøde far. Rollerne, der bærer hele fortællingen, er bygget på selve scenariets grundtema og overgives til spilleren med effektive og relevante rollespilshåndtag og virkelig velskrevet prosa.

Three credible and very different sisters that we can both relate to and care for must overcome childhood traumas while cleaning house after their deceased father. The characters carry the entire narrative and are built on the central theme of the scenario. They are offered to the players with effective and relevant role-playing advice and well-written prose.
Tingene i min fars hus: Nomineret, Deltagernes Pris (Delt andenplads)

Fastaval: Otto for folket (2023)

Nomineret, Æresottoen
For mange kan Fastaval være et uoverskueligt stort monstrum. Derfor er det fantastisk, at der findes mennesker som Ann Kristine Eriksen. I en årrække har Ann investeret hjerteblod i at strømline Fastavals kommunikationskanaler og kommunikationskultur for at sikre at alle, deltagere såvel som arrangører, oplever en tydelig og inkluderende kommunikation.
Og Anns passion for at inkludere og omfavne stopper ikke der. Denne æresottonominering gives i lige så høj grad på baggrund af det kæmpe engagement Ann uopfordret har lagt i at inkludere især yngre kvinder i alle dele af den kreative scenarieskrivningsproces. Ann er hende, som uden forespørgsel tilbyder at sparre på synopser, uopfordret smider eget arbejde til frit skue og inspiration, og altid har et fif eller en pep-talk klar for at gøre det lettere at springe ud som forfatter på Fastaval. Ved at være en inspirerende rollemodel for unge kvinder på Fastaval, har Ann gjort og gør en reel forskel.
For alt dette fortjener Ann en æresottonominering.

To many people, Fastaval can be an enormously complex event, and difficult to really understand. Which is why it is fantastic that people like Ann exist. Through the years Ann has poured her heart's blood into making Fastaval more tangible and accessible via clear communication. She has made sure that both participants and organizers have been updated and put on the same page regarding effective communication and knowledge sharing.
But her commitment does not stop there. This Honorary Otto nomination is given to Ann just as much for her huge passion into providing aid, tutoring, pep-talks and acknowledgement of particularly younger women in the scenario field. Ann offers unsolicited advice and open hearted sharing of experiences, often sharing her former work for inspiration to others thus helping them enter the writer community at Fastaval.
Being inviting and offering inspiration, Ann has made a difference. And for all of this she deserves being nominated to the Honorary Otto.

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Artemisia: Nomineret, Bedste Formidling
Malerier, luftigt layout og smukke blomster skaber en æstetisk og sanselig læseoplevelse. Teksten giver livagtige beskrivelser og fornemmelse af både fængslet omkring kvinderne og friheden i kunsten. Modsat det overdådige rokokounivers, er der ikke noget overflødigt i teksten.

Paintings, ethereal layout and beautiful flowers come together to create an aesthetic and sensuous reading experience. The text is full of vibrant descriptions that give a sense of both the prison around the women and the freedom found in the art. In contrast to the opulent rococo universe, there is nothing superfluous in the text
Artemisia: Nomineret, Bedste Virkemidler
Et overflødighedshorn af teknikker, der understøtter scenariets sanselighed. Malescenerne giver plads til erotik og selvrealisering, mens kvinderne må lægge bånd på sig selv på Wintershill, hvor der er overvågning og distance. Der er kun plads til små glimt af længsel, og selv de må vige for hertugens insisterende banken.

A cornucopia of techniques that support the sensuous feel of the scenario. The painting scenes allow for eroticism and self-realization, while the women must restrain themselves at Wintershill, where someone is always watching. There is only room for small glimpses of longing, and even those must give way to the Duke's insistent knocking.
Artemisia: Nomineret, Bedste Roller
Kvinderne på Wintershill er bundet sammen af patriarkatets snærende bånd og en fælles kærlighed til kunsten. Hertugen kæmper om magten med den lunefulde Artemisia, som er trådt ud i den mondæne verden for at frigøre kvinderne. Hvilket liv kan de leve, når maleriet er færdigt og den magiske cirkel brydes?

The Women at Wintershill are tied together by the snaring bonds of patriarchy and a shared love of art. The Duke fights for control with the capricious Artemesia, who has stepped into the mundane world to free the women. What kind of life will they get to live when the painting is done and the magic circle is broken?
Artemisia: Nomineret, Bedste Scenarie
Med forførende penselstrøg males tre kvinders skæbne for en stund fra samme palet. Alle scenariets dele bidrager til et ambitiøst indblik i, hvordan kvindernes drømme og længsler finder udtryk gennem kunsten. Men virkelighedens forpligtelser trænger sig ubønhørligt på og understreger kvindernes begrænsede agens i hverdagen.

With seductive brush strokes the fate of the three women is momentarily painted from the same palette. All parts of the scenario contribute to an ambitious insight into how the women find ways to express their dreams and desires through art. But the demands of reality invariably intrude to underscore the limits to the womens’ everyday agency.

Arrangørposter

Forum (2011) Auktionsansvarlig
Forum (2012) Hovedarrangør
Forum (2013) Auktionsansvarlig
Fastaval - Mad Science (2017) Ottodommer
Forum (2017) Kommunikationsansvarlig
Knudepunkt (2019) Arrangør
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Hjemmeside
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Æresottodommer
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) TV - Pingvinstuen
Fastaval - Otto in Space (2020) Bunker, kommunikation og PR
Fastaval - Solarpunk (2021) Hjemmeside og kommunikation
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Hjemmeside og Kommunikation
Fastaval (2025) Scenarieansvarlig

Artikler

Kolofon Skribent #1 (Forår 2010) ROLLE|SPIL
Piger i Panser - frihed, lighed og søsterskab Skribent Side 28 #1 (Forår 2010) ROLLE|SPIL
Kolofon Skribent #13 (Juni 2012) ROLLE|SPIL
Forum 2012 for dig Skribent Side 34 #13 (Juni 2012) ROLLE|SPIL
Kolofon Cover model Issue #6 (September 2012) Playground Magazine
Kolofon Redaktion #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Bedre roller med dramaøvelser Redaktør Side 22 #18 (April 2013) ROLLE|SPIL
Spil feminin og maskulin Redaktør Side 38 #18 (April 2013) ROLLE|SPIL

Nævnt i følgende artikler

Profil: Ann Eriksen Side 26 #11 (Februar 2012) ROLLE|SPIL


Indsend rettelser for denne side