Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Platser
Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Marie Wolfsberg Oscilowski

(aka: Marie Oscilowski)

Spel

💾 ✏️ Når kineserne kommer... Fastaval (2010)
💾 ✏️ Ud over dig Fastaval (2013)
✏️ Glemt Forum (2013)
✏️ Din medieluder Fastaval (2014)
💾 ✏️ Stærkere sammen Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ Queen Bees Fastaval - Otto Under the Sea (2019)
✏️ Grauballemandens Forbandelse Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)
💾 ✏️ Wotans Kobbel og den magiske femkamp Fastaval - Solarpunk (2021)
✏️ Vi andre bor her bare

Utmärkelser

Fastaval (2013)

Ud over dig: Nominerad, Bedste Virkemidler
In-game bedømmelse af rollespilspræstation giver et provokerende, men trygt, konkurrenceelement. Bullshit-kort giver mulighed for at vende en scene 180 grader, som yderligere twister konkurrencen.
Ud over dig: Nominerad, Juryens Specialpris
I Ud over dig skal spillerne bedømme hinandens rollespilspræstationer og udnævne en vinder. På den måde bryder scenariet en af spillokalets usagte kontrakter. Dermed åbnes en spændende debat om, hvad godt rollespil er.

Fastaval (2014)

Din medieluder: Nominerad, Juryens Specialpris
Spillerne skaber selv ugebladsoverskrifter med historier fra deres eget liv, der vrides til ukendelighed af scenariet. Det giver en interessant nerve og ikke mindst en perfekt anledning til at fortsætte scenariet med øl og røverhistorier. For hvad var der egentlig med den “Dødsleg i elmast”?

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

Stærkere sammen: Nominerad, Bedste Fortælling
Gennem en stærk underdog-fortælling opbygges et hold af individer, der til sidst står sammen og har udviklet sig selv og hinanden. Troperne fra sportsfilmsgenren understøttes af en fortællestruktur med klare konfliktbuer og stærke interviewscener.

Through a strong underdog-story, a team of individuals is brought together. In the end, they stick with each other and grow as human beings. The tropes from the sport movie genre are supported by a storytelling structure, with clear conflict arcs and strong interview scenes.

Fastaval - Otto Under the Sea (2019)

Queen Bees: Nominerad, Bedste Virkemidler
På John Hughes’ High School er der kun én ting, der tæller dette semester, og det er at vinde æren af at være årets prom queen, mens rygterne flyver mellem klikerne. Med rygtesten og tiara giver Queen Bees deltagerne blod på tanden til ikke at holde igen, når der skal findes på skarpe oneliners for at sikre at titlen tages hjem.

At John Hughes’ High School there is only one thing that counts this semester: Winning the honourable prom queen title while rumours fly on winged feet between the cliques. With rumour beads and tiara, Queen Bees gives the players a taste for blood and nothing is held back when the players come up with sharp one-liners to secure the title.
Queen Bees: Nominerad, Bedste Formidling
Fra det første Q i pink er sat til den sidste håndtegnede stemmeseddel er man ikke i tvivl om at Queen Bees ved, hvor det vil hen, og hvordan det vil se ud. Mens man let og overskueligt bliver ført igennem genre, setting og scener bliver man forkælet med en kavalkade af smukke detaljer, der gør læseoplevelsen let og inspirerende og klæder spilleder og spillere på til prom.

From the first pink Q is set till the last hand drawn voting ballot, there is no doubt that Queen Bees knows where it wants to go and how it wants to look. While leading you through the genre, setting and scenes in an easy and well defined manner, you are also treated to a cavalcade of beautiful details. The result is an inspiring reading experience that gets both game master and participant ready for the pre prom fight.
Queen Bees: Nominerad, Deltagernes Pris (Andenplads)

Fastaval - Solarpunk (2021)

Wotans Kobbel og den magiske femkamp: Vinnare, Deltagernes Pris
Nominerad, Æresottoen
Marie har i mange år været engageret i Fastaval både som Ottodommer og scenarieansvarlig, og har siden 2019 siddet i bunkeren. Hendes mentale ressourcebank er enorm, hun vælger sine kampe med omhu, og de kampe hun vælger, kaster hun sig ind i med alt hvad hun har. Hendes passion for Fastavals forskellige aktiviteter, og miljøet omkring Fastaval, har givet hende en flamme, som bringer inspiration hos andre og som blandt andet safemailen udspringer af. Marie evner at bygge bro mellem de kreative og organisatoriske kræfter i Fastaval, hvilket er medhjælpende til at vi er så sammentømret en arrangørgruppe på tværs, som vi er i dag. Den selvudnævnte ‘Tyfusdronning’s utrættelige arbejde med at få Fastaval igennem pandemien, i løbet af det sidste år, har gjort at Fastaval ikke bare har overlevet pandemien, men kommet igennem på den bedst mulige måde. Coronaen dikterede det, men Marie formåede at håndtere aflysningen af ‘årets familiefest’ på så nænsom og respektfuld en måde, at alle støttede op. Hun har igennem hele processen haft Fastavals ryg, og har virkelig levet op til, at man som general på Fastaval er den, der i sidste ende står med ansvaret, og derfor fortjener hun også et kæmpe skulderklap for hendes imponerende arbejde.

Næste generation til trods, så er Marie blevet i bunkeren og hjulpet til med at køre de nye generaler i stilling til Fastavals første digitale version - når ikke engang en barsel kan holde Marie væk, forventer vi at se hendes engagement og kærlighed til Fastaval fortsætte i meget lang tid.

Marie has for many years been deeply engaged in Fastaval as scenario designer, Otto Jury-member and scenario organizer. Since 2019 (three years in a row) she has been part of Fastaval’s Bunker. Marie’s mental resource bank is vast and she chooses her battles wisely. But those she chooses, she will fight with every bone in her body. She is passionate about Fastaval’s plethora of activities and her enthusiasm has a contagious feel that brings out the passion in others. It is dedication like this that makes things like the Fastaval ‘safemail’ happen. Marie has a capacity for bridge building between the creative and organisational forces of Fastaval, contributing to a more close knitted organization.
She is also the self appointed “typhoid queen” of Fastaval working tirelessly to help Fastaval safely through the pandemic. With her leading the way Fastaval has not just survived Corona but sailed safely through. The pandemic dictated the terms, but Marie managed to handle the cancellation of Fastaval as gently and respectfully as possible and got everybody to support the decisions. Through the entire process she have been supporting Fastaval, and truly been the General we needed and therefore she deserves an extra applause. The bunker has now been handed over to the next generation, but Marie has stayed on to help the new generals find their footing and stood behind them as they implemented the first digital Fastaval. When even her maternity cannot stop her engagement and love for Fastaval - nothing can.

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Grauballemandens Forbandelse: Nominerad, Juryens Specialpris
Scenariet er en kærlighedserklæring til at være barn i starthalvfemserne.
Det er camping-sommer, EM i bold og en kavalkade af ikoniske 90’ergenstande.
En Jolly Cola og en Mentos bliver til en potentiel håndgranat, og en
stripperkuglepen er den ypperste bestikkelse. Det er nostalgitrip for fuld skrue.

The scenario is an homage to being a child in the 90s. It is camping,
summer, football championship, and a cascade of iconic 90s items. A
Jolly Coke and a pack of Mentos are turned into a hand grenade, and a
stripper pen is the ultimate bribe. It is full on nostalgia.
Grauballemandens Forbandelse: Nominerad, Deltagernes Pris (Delt andenplads)

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Nominerad, Æresottoen
Både rolle- og brætspil er i deres natur inkluderende hobbyer. Utroligt nok har vi på Fastaval alligevel en tendens til at klumpe os sammen i ekkokamre. Modgiften mod træls klikedannelse hedder Marie Wolfsberg Oscilowski. Marie er sådan et menneske, man uden tøven kan give et hvilket som helst ansvarsområde på Fastaval, og man ved, hun vil mestre det. Hun er en sjælden og værdifuld sammenblanding af at være aktiv som både spildesigner, forfatter og hands-on-arrangør og organisator. Når hun skriver scenarier, går hun typisk efter at skabe den slags fortællinger, som binder folk sammen på tværs af alder og tilhørsforhold.
Det samme gør sig gældende i hendes arbejde i såvel Hovedarrangørgruppen som Alea: hun bygger broer og møder alle med respekt. Marie fremstår som en ambassadør på tværs af vores siloer, og hun er aldrig bange for at tage den svære samtale eller for at mægle mellem stridende parter.
Vi nominerer Marie til en Æresotto for bevidst at binde både rollespilsdanmark og Fastaval tættere sammen og hjælpe os til at rumme og elske alle afkroge af vores vidunderlige fællesskab.

Both roleplaying and board games are inherently inclusive hobbies. Even so, at Fastaval we still have a tendency to cluster into echo chambers. The antidote to this counterproductive formation of cliques is Marie Wolfsberg Oscilowski. Marie is the kind of person you can entrust with any responsibility at Fastaval without hesitation, knowing she will excel at it. She is a rare and valuable blend of being active as both a game designer, author, and hands-on organizer and facilitator. When she writes scenarios, she typically aims to create the kinds of narratives that bring people together across ages and affiliations.
The same applies to her work both as a main organizer and board member in Alea: she builds bridges and meets everyone with respect. Marie shines as an ambassador across our silos, and she is never afraid to have the difficult conversation or to mediate between conflicting parties. We nominate Marie for an Honorary Otto for consciously binding both the Danish roleplaying scene and Fastaval closer together and helping us to embrace and love every corner of our wonderful community.

Arrangörsposter

Knudepunkt (2011) Books
Viking-Con 32 (2013) Scenariedommer
Fastaval - Dia de los Fastos (2015) Scenarier
Fastaval (2016) Scenarieansvarlig
Fastaval - Mad Science (2017) Ottodommer
Orkerne Kommer Sommerskole (2017) Underviser
Orkerne Kommer Sommerskole (2018) Dekan for Monheim
Knudepunkt (2019) Arrangør
Fastaval - Otto Under the Sea (2019) Bunker
Orkerne Kommer Sommerskole (2019) Dekan for Monheim
Fastaval - Otto in Space (2020) General
Fastaval - Otto in Space (2020) Brætspilsdommer 2.0
Fastaval - Solarpunk (2021) Bunker
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Spillederansvarlig
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022) Æresottodommer
Fastaval: Otto for folket (2023) Hovedarrangør
Fastaval: Otto for folket (2023) Spillederansvarlig
Fastaval: Otto for folket (2023) Spilstartsansvarlig
Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) Spillederansvarlig
Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) Spilstartsansvarlig
Fastaval - Peters Fødselsdag (2025) Spillederansvarlig
Fastaval - Peters Fødselsdag (2025) Spilstartsansvarlig

Artiklar

Loving the game Text Sida 20 Issue #1: Bleed (February 2011) Playground Magazine


Skicka in rättelser om den här sidan