About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sveroks medlemstidning

Sverox Nr 22 - December 2001

Download

PDF Sverox 22 [Swedish] (1.3 MB)

Colophon

Ansvarig utgivare Hanna Jonsson
Chefredaktör Tove Gillbring
Redaktion Anders Blixt
Redaktion Åke Rosenius
Redaktion Anders Gillbring
Inhouse-illustratör Åke Rosenius
Layout Gillbring Grafisk Design
Omslagsbild Olle Sahlin
Foton Olle Sahlin
Foton Cilla de Mander
Foton Daniel Roos
Tryck Sörmlands Grafiska Quebecor

Content

Page 2 Ledare ”- Helt lyckat, vi är med nästa år!” Hanna Jonsson Text
Page 2 d20-dimman klarnar
Magnus Seter Text
Page 3 Snön ligger vit på taken, endast red. är vaken... Tove Gillbring Text
Page 4 Artikel Inga enkla utvägar
Rollspel i JRR Tolkiens Midgård
Anders Blixt Text
Page 6 Artikel Knutpunkt
En hel helg av internationell lajvbonding
Olle Sahlin Text
Cilla de Mander Foto
Page 8 Artikel En stark debutant
Så har den kommit och gått, den nationella spelveckans debut. Men vad hände egentligen och hur kan det se ut nästa år?
Jon Nilsson Text
Page 10 Artikel Köpråd för fattiga Warhammerspelare Fredrik Claesson Text
Page 12 Nyhetssvepet
Gunilla Jonsson Text
Michael Petersén Text
Page 14 Gästtyckare Relationstabellen
Olle Sahlin Text
Page 15 Artikel På andra sidan Tolkien Jenny Jungewall Text
Page 16 Artikel Magnus Seter i IT-kommisionens hearing
Tove Gillbring Text
Page 18 Kampanjmiljö Välkommen till Capitol City Henrik Örnebring Text
Page 24 Artikel Svensk Tolkienfandom - historia och nutid Åke Berternstam Text
Page 27 Slutspurt
Vi ger er 1000 kr!
Christer Pettersson Text
Page 28 Artikel Världen på ett papper Thomas Allvin Text
Page 32 Whackotainment Peter Hansson Text
Page 35 Riksmötet 2002
Riksmötesansvarige Jon Nilsson berättar om Sveroks viktigaste arrangemang nästa år
Jon Nilsson Text
Page 36 Hjärtslaget Petra Sahlin Text
Daniel Roos Foto
Page 38 PMeM, rollspel via e-post Anna Troy Text
Page 40 Kalendar Kalendarium


Send corrections for this page