About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Beholder

The Beholder 2 1986 - Våren 1986

Download

PDF The Beholder Medlemstidning 2-1986 [Swedish] (1.6 MB)

Colophon

Ansvarig utgivare Janerik Cademar
Redaktör Janerik Cademar
Omslagsbild Mats Öhrman
Illustrationer Mats Öhrman
Illustrationer Inger Ragnemalm
Illustrationer Johan Garpendahl

Content

Page 2 Redaktören
Beholder växer!
Janerik Cademar Skribent
Page 2 Dragon´s Den Christer Pettersson Skribent
Page 3 Innehåll och redaktionellt
Page 4 Det sagolika trollet
Ny tolkning av troll för AD&D
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 6 Osynlighetsdebatten Hans Persson Skribent
Mikael Ågerud Skribent
Page 7 Rollspelskonvent - en bedömningsfråga?
Niklas Stenlåås Skribent
Page 8 Konvent-nytt
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 9 For DM's eyes only
om magiinflation
Jan Lindgren Skribent
Page 11 Monster-kit
Gör dina egna AD&D-monster med tärningarnas hjälp!
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 15 Att läka skador Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 16 Sagan om mithrildraken Ivar och de tiotusen hullarna
Del ett: Adam - en tragedi i blod.
Johan Garpendahl Skribent
Page 18 Tärningen är kastad
recensioner av Aftermath och Civilization
Jan Lindgren Recensent
Mats Persson Recensent
Page 20 Magishop'en
Ljussvärdet
Hans Persson Skribent
Page 20 Spelbörsen
Page 21 Beholders vänkrets
Krymparfågel
Bengt Ragnemalm Skribent
Page 22 Per brev
recension av det svenska PBM:et Alkani
Jesper Währner Skribent
Page 23 Dragon´s Den´s spelkvällar Göran Åhlström Skribent


Send corrections for this page