About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Riddar Rakskäggs slott

RPG system: AD&D

By

✏️Bengt Ragnemalm
✏️Ingemar Ragnemalm
OrganizerBengt Ragnemalm
OrganizerIngemar Ragnemalm

Download

PDF Scenario [Swedish] (2.3 MB)

Description

Rollspelsturnering i Advanced Dungeons & Dragons i två omgångar med individuellt deltagande. Lag kan EJ delta!
Från varje kvalgrupp kommer endast en eller två spelare att gå till final. Bedömingen kommer att ske efter fasta
grunder, olika för varje rollfigur. Anmälningsavgift 10 kr.

Played at

LinCon (1986)

Referenced in the following articles

Konvent-nytt Page 8 The Beholder 2 1986 (Våren 1986) The Beholder
Konventnytt Page 36 The Beholder 3 1986 (Våren 1986) The Beholder

TriviaSend corrections for this page