About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Beholder

The Beholder 3 1986 - Våren 1986

Download

PDF The Beholder Medlemstidning 3-1986 [Swedish] (3.4 MB)

Colophon

Redaktör Ingemar Ragnemalm
Omslagsbild Susanne Ragnemalm
Illustrationer Mats Öhrman
Illustrationer Håkan Ackegård
Illustrationer Johan Garpendahl

Content

Page 2 Redaktören Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 2 Dragon´s Den
Christer Pettersson Skribent
Page 3 Innehåll
Page 3 Nästa nummer
Page 4 Drakspecial
En omvärdering av drakarna i AD&D
Micael Samuelsson Skribent
Page 7 Drakar är intelligenta! Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 8 Riddar Raul och draken Cirdel Skribent
Page 9 Hur man gör en realistisk hack-kampanj Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 10 Wäder
tabeller
Stefan Wrammerfors Skribent
Page 12 Om civilisationernas uppkomst
Handbok för Civilization-spelare
Göran Åhlström Skribent
Page 16 Riktiga karlar spelar inte rollspel
Satirisk spegling av olika rollspelare
Sandy Petersen Skribent
Jeff Okamoto Skribent
Janerik Cademar Översättning
Christer Pettersson Översättning
Ingemar Ragnemalm Översättning
Page 20 Zero hit points
ett simpelt tärningsspel
Ingemar Ragnemalm Konstruktör
Page 22 Rasbegränsningar Peter Åberg Skribent
Page 23 En kort utredning om rymdskepps finansiering
Göran Karlsson Skribent
Page 24 Generellare XP i AD&D
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 26 På gott och ont Jonas Löwgren Skribent
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 29 Hit points med realism
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 30 Osynlighetsdebatten Bengt Ragnemalm Insändare
Peter Printzén Insändare
Hans Persson Insändare
Page 32 Sagan om mirhtildraken Ivar och de tiotusen hullarna
Del 2: Riddar August Tutenhielm - Hulldödaren!
Johan Garpendahl Skribent
Page 36 Konventnytt
Mats Persson Skribent
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 38 Magishoppen
med bland annat en tolkning av det klassiska svärdet Tyrfing
Göran Åhlström Skribent
Bengt Ragnemalm Skribent
Hans Persson Skribent
Mats Persson Skribent
Page 40 Tärningen är kastad
recensioner
Ingemar Ragnemalm Recensent
Olov Giertz Recensent
Mats Persson Recensent


Send corrections for this page