Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Bakom Spegelporten

Front page for Bakom Spegelporten

RPG system: AD&D
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Bifrost

By

✏️Tommy Bengtsson
✏️Martin Börjesson

Download

PDF Scenario [Swedish] (6.7 MB)

Description

Ett lag består av 7 personer, 6 spelare och 1 DM. Laget måste ha en DM, annars får laget inte spela. Det är ett krav att DM är erfaren och innehavare av DMG och PH (Dock ej UA). Prov för DM:ar kommer att hållas.
Svårighetsgrad: 3

Played at

GothCon X (1986)


Send corrections for this page