About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Beholder

The Beholder 2 1985 - Vintern 1985

Download

PDF The Beholder Medlemstidning 2-1985 [Swedish] (1.1 MB)

Colophon

Ansvarig utgivare Janerik Cademar
Redaktör Janerik Cademar
Assisterande redaktör Ingemar Ragnemalm
Styrelsens redaktionsrepresentant Ingemar Ragnemalm

Content

Page 2 Redaktören
Välkommen tillbaka!
Janerik Cademar Skribent
Page 2 Ordföranden
Var hälsad!
Christer Pettersson Skribent
Page 3 Nya styrelsen
Page 4 LinCon 85
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 6 LinCon 86
Ingemar Ragnemalm Skribent
Page 7 Scenario De kom från Svartskogen
Jesper Währner Skribent
Page 11 GothCon IX
Page 11 BorCon III
Page 12 WettCon I
Page 12 Tärningen är kastad
"Hawk - The Slayer" och "Ladyhawke"
Åsa Hedenskog Skribent
Peter Åberg Skribent
Page 13 Magi-Shop'en
"Ring of smells" och "Potion of Lightning resistance"
Bengt Ragnemalm Skribent
Mats Hultqvist Skribent
Page 14 Höstens spelkvällar
Göran Åhlström Skribent
Page 15 Insändare Per Brev Bengt Ragnemalm Insändare
Jesper Währner Insändare
Page 15 Sekretessbelagt
Janerik Cademar Skribent
Page 15 I nästa nummer


Send corrections for this page