About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

AD&D, DM-tävling (LinCon 1986)

RPG system: AD&D

Description

Sveriges enda turnering för AD&D-spelledare! I kvalet skriver varje deltagare ett AD&D-scenario efter vissa
begränsningar. Inga förberedelser är tillåtna! En jury utser de bästa scenariona som respektive deltagare själv skall DM'a i finalen. Turneringar kolliderar INTE med den individuella AD&D-turneringen! Ingen anmälningsavgiftl

Played at

LinCon (1986)


Send corrections for this page