About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Encore

Front page for Encore

RPG system: LARP
Participants: 2 GMs, 20-45 players, og et orkester

By

✏️Ras Bolding
✏️Jeppe Bergmann Hamming
✏️Maria Bergmann Hamming
📰Kristian Bach Petersen

Grenselandet (2022), Hausmania, Hausmanns gate 34, Norway

OrganizerJeppe Bergmann Hamming
OrganizerMaria Bergmann Hamming

Download

PDF Scenario [Danish] (15.9 MB)

Description

A grand and ominous party bridging centuries where classical opera meets punk and electronica. Participants live out the greatest dramas of theater history in a meeting between larp and concert.

Preview

In this alternative opera reality the wizard Prospero is hosting a party tonight. And when Prospero celebrates, everyone of importance shows up – and that is you!

While the party lasts, the greatest fates will meet and sparks will fly. We will love, hate, fight, regret and maybe die – while the music pumps. For in Operaworld you are driven towards your destiny, every word you say has power over reality and stories always have dramatic endings.

You play a character based on a classical opera and explore the story of it. You will create your own narrative as we give you the opportunity to mix and blend the opera stories.

The scenario alternates between two types of scenes – the concert, where the artist Ras Bolding performs from the stage and the music is at the center, and the party, where words have the power to shape destinies. So you will both be at a concert and take part in a larp.

The music is a punked up mix of opera and electronica, the stories are classics, the drama is grandiose.

Participant type

You want to:

* Physically enter the world of opera without having to perform or need to know anything about opera
* Explore and mix classic stories creating new stories with your co-participants
* Larp both with and without using words

And you are ok with loud music.

You will get costume elements to wear. We have elements that are made to fit all body types and sizes, but you will have to bring a white t-shirt and white trousers or white dress.

Number of players/game facilitators: Up to 45 players, 2 GMs and an orchestra

Runtime: 5 hours

Language :A danish run and an english run

Age restriction: 15+

Amount of reading: 2 pages

Online: No

Participant fee: 50 kr

Costumes: Bring white t-shirt and white trousers or white dress

Keywords:
Opera Punk
Drama
Larp
Concert

En skæbnesvanger fest på tværs af århundreder, hvor klassisk opera møder punk og electronica. Deltagerne får lov til at udleve de største dramaer fra teaterhistorien i mødet mellem liverollespil og koncert.

Foromtale

I den alternative operavirkelighed, er der fest hos troldmanden Prospero. Og når Prospero holder fest, dukker alle af betydning op – det vil sige dig!

I de hæsblæsende timer festen står på, vil de største skæbner mødes, og det slår gnister. Vi vil feste, elske, hade, kæmpe, angre og måske dø – mens musikken banker løs. For i operaverdenen drives man frem mod sin skæbne, hvert ord man siger har magt over virkeligheden og historier slutter altid dramatisk.

Du spiller en karakter baseret på klassisk opera og udforsker historien fra den. Du skaber din egen fortælling, når de forskellige operaer blander sig på kryds og tværs.

Scenariet skifter mellem to typer af scener – koncerten, hvor artisten Ras Bolding optræder fra scenen og musikken er i centrum, og festen, hvor ordene har magten til at forme din og andres skæbne. Du kommer både til at være til koncert og være med i et rollespil.

Musikken er en punket blanding af opera og electronica, fortællingerne er klassiske, dramaet er storladent.

Spillertype

Du vil gerne:

* Træde fysisk ind i operaens verden uden selv at skulle optræde eller behøve vide noget om opera
* Udforske og blande klassiske fortællinger
* Skabe nye historier sammen med dine medspillere
* Spille rollespil både med og uden ord

Og du er ok med høj musik.

Obs du låner kostumedele under scenariet. Vi har dele, der passe til alle kropstyper, men du skal selv have hvidt basistøj med. Det kunne være hvid t-shirt og hvide bukser eller en hvid kjole.

Antal spillere og spilledere: Op til 45 spillere, 2 spilledere og et orkester

Tid: 5 timer

Sprog: En dansk afvikling og en engelsk

Aldersgrænse: 15+

Læsemængde: 2 sider

Online: Nej

Deltagergebyr: 50 kr.

Kostume: medbring hvid t-shirt og hvide bukser eller hvid kjole

Stikord:
Operapunk
Drama
Liverollespil
Koncert

Played at

Fastaval - Solarpunk (2021)
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)
Grenselandet (2022)

Awards

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Winner, Deltagernes Pris (Førsteplads)
Nominated, Bedste Scenarie
Scenariet omdanner klassiske operaer til rollespil med store
armbevægelser og virkemidler. De mange fortællinger udvikles på tværs
af den samlede spillergruppe. Rollernes skæbner leder dem sikkert mod det
uundgåelige, hvor de overlevende danser hånd mod hånd med de døde.

The scenario turns classic operas into broadgestured roleplay and the game
mechanics supply the players with tools to develop the many stories across the
collective group of players. The fates of the characters guide them toward the
inevitable, and finally the survivors will dance hand against hand with the dead.
Nominated, Bedste Virkemidler
Scenariet giver spillerne en overdådig sandkasse af virkemidler at boltre sig
i. Samlet understøtter virkemidlerne den teatrale oplevelse, hvor universets
tragiske dramaturgi er indbygget i ideen om skæbne, og hvor det, du siger,
bliver virkeligt – især hvis andre gentager det.

The scenario provides the players with a lush sandbox of mechanics. The
combination creates a foundation for the theatrical experience, where the
tragic drama of the universe is throughly incorporated in everyone’s destiny,
and what you say becomes real - especially if others ecco it.
Nominated, Bedste Formidling
Forfatternes kærlighed til operapunk skinner igennem i tekst og billeder.
De formår at beskrive deres genre og de 11 forskellige operaer præcist og
tydeligt, så alle – uanset musikalsk baggrund – kan tage del i scenariet. Den
velformidlede workshop holder spillederen i hånden fra start til slut.

The authors’ own love for opera punk shines through in text and images.
They manage to describe their genre and the 11 different operas precisely
and clearly so that everyone – regardless of musical background – can
partake in the scenario. The workshop description helps anyone run it.


Send corrections for this page