Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I häxmästarens hus

Front page for I häxmästarens hus

RPG system: Svärd & Svartkonst
Participants: 1 GM, 3-6 players

By

✏️Johan Berggren
OrganizerJohan Berggren

Download

PDF Scenario [Swedish] (1.4 MB)
PDF Characters [Swedish] (0.7 MB)

Description

För en mansålder sedan dök plötsligt en borgkrönt klippa upp i mitten av Digersjöns djupa vatten. Ingen vet varifrån den kom, men alla blev snart varse att det var Häxmästarens hus. Med tiden har folk vant sig vid
mystiska ljud i natten och Häxmästarens hus har nästan blivit en lika naturlig del i vardagen som vattnet klippan står i. För en vecka sedan bröts dock lugnet av ett högt och vredgat skrik från borgen.

Skriket följdes av tystnad och snart började ryktena. Man säger att Häxmästaren måste vara död eller döende. Man talar om de många skatter som vilar i hans hus. Man viskar om att någon borde fara ut till klippan för att se efter.

Played at

GothCon XXXIX (2015)


Send corrections for this page