Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Steder
Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Moyra Turkington

Spil

💾 ✏️ Run Them Again Fastaval (2014)
💾 ✏️ Mønsterprotektorater CONtiki2 - Der sad en con på en tømmerflåde?! (2015)
✏️ #Feminism Fastaval (2016)
✏️ Tour of Duty Stockholm Scenario Festival (2016)
✏️ Nano-rollespil (Spilfestival 2016)
💾 ✏️ Just a Little Lovin' Minnesota, USA (2017)
✏️ Rosenstrasse Fastaval - Mad Science (2017)
✏️ No Thing to Fear Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)
💾 ✏️ A Plague Among Us Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Anerkendelser

Fastaval (2014)

Run Them Again: Vinder, Juryens Specialpris
I rummet lader fysikkens love sig ikke formilde af, om hovedpersonerne er gode mennesker, om de har lært noget, eller om de har vist, at de fortjener at leve. Den brutale virkelighed, de er oppe imod, har kant og slår hårdt og er ikke underlagt ‘den gode historie’.
Run Them Again: Nomineret, Bedste Fortælling
The fight for survival is seasoned with bigger questions as the tensions rises and time runs out. A merciless story of survival out there where no-one can hear you scream and only the cold, uncompromising odds determine if you are bought or sold.

Fastaval - Dia de los Fastos (2015)

Mønsterprotektorater: Nomineret, Specialprisen
Mellem akterne bliver fortællingen udviklet gennem cue cards, der giver spillerne stor indflydelse på alt det, der ikke udspilles på gulvet. Kortene er innovative, interessante og essensen af en story board teknik, der også kan bruges i mange andre scenarier.

Fastaval - Mad Science (2017)

Rosenstrasse: Nomineret, Bedste Fortælling
Igennem 10 år under nazi-regimet følger man fire tyske par, som alle rammes af Holocausts brutalitet. De arbitrære jødelove splitter familierne, men på overraskende vis får modstanden også plads i denne tragiske og rørende fortælling.

Fastaval - Otto i Eventyrland (2018)

No Thing to Fear: Nomineret, Bedste Roller
Dejlige, stemningsfulde dyr, der står i hver deres ekstremer, og som er med til at forstærke scenariets stemning og genre. Rollerne er, selv om de er tegnefilmsfigurer, rørende og virkningsfulde på den der genkendelige Pixar-måde.

The lovely animals brimming with character, each to their own extreme, support the scenarios atmosphere and genre. Even though they are cartoon characters, they are touching and effective, each in their own way.
No Thing to Fear: Nomineret, Bedste Fortælling
Dyrenes rejse fra sorgen mod noget nyt, hvor de lægger det gamle bag sig, er rørende og livsbekræftende. I den underliggende bittersødme vender de tilbage til livet - eller accepterer døden. Spillerne skaber selv fortællingen gennem scenesætning på den helt rigtige måde.

The animals journey from grief toward something new, where they put the old behind, is both touching and life affirming at the same time. In the underlying bittersweetness, they either return to life, or accept death. The participants create the story themselves through a tight story frame.
No Thing to Fear: Nomineret, Juryens Specialpris
Nomineres for det uforudsigelige og overraskende twist med spillederrollen Eternal Egret, der måske forlader scenariet undervejs, så spillerne skal køre scenariet videre alene. Snydestorken slår til igen!

Is nominated for the unpredictable and surprising twist with the gamemaster role “Eternal Egret,” that might leave the scenario along the way, such that the remaining participants have to finish the scenario on their own.

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

A Plague Among Us: Vinder, Juryens Specialpris
Scenariets stærke stemme bygger bro mellem nutidens corona-pandemi og
1600-tallets pest. Man mærker gennem hele teksten forfatterens isolation og
bliver mindet om de savn, vi alle har lidt under pandemien.
Det går lige i hjertekulen.

The strong voice of the scenario bridges the gap between the covid-19
pandemic and the Great Plague of the 17th century. The author’s isolation
permeates the text, and we are reminded of all the things we’ve lost during
the pandemic. It really tugs the heartstrings.
A Plague Among Us: Nomineret, Bedste Roller
En rørende håndfuld kvinder med drømme om fremtiden stiller skarpt på livet
i London under pesten. Kvinderne er realistiske, og deres ensomhed relaterbar.
Med livet som indsats nedbrydes deres drømme langsomt af spillerne, mens
man inderligt håber, de overlever og kan gå mod en lysere fremtid.

A heartfelt array of women with dreams for the future lets us focus on
London during the Great Plague. The women are realistic and their
loneliness relatable. With their lives at stake their dreams slowly erode, while
you desperately hope they survive and move towards brighter futures.
A Plague Among Us: Nomineret, Bedste Fortælling
Dette er historien om kvindelige pestvagter under pesten i London i
1665 og den menneskelige isolering, jobbet medførte. En knivskarp
iscenesættelse af en glemt tid med særlove, der ved hvert brud knækker
kvindernes drømme og efterlader dem mere ensomme, end da de startede.

This is the story of the women plague seekers during the Great Plague of
London in 1665, and about the isolation the job led to. It is a razor-sharp
vision of a forgotten part of world history and the plague laws that could
break the seekers and leave them even more lonely than when they began
their work.


Indsend rettelser for denne side