Om Alexandria
Giv en hånd
Indsend rettelser

Søg efter spil
Tags
Alexandria i tal

Kalender
Blog-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt os
Privatlivspolitik
Log ind:
Language icon Vælg sprog:

dadeennbsv

Rosenstrasse

Genre: Drama
Deltagere: 1 GM, 4 spillere

Af

✏️Jessica Hammer
✏️Moyra Turkington
📰Seth Glickman
📰Xin Tu

Foromtale

1933: Berlin, Tyskland

Vinteren er kommet til Tyskland og bringer nye vinde med sig. Da nazisterne kommer til magten, bliver der trukket linjer i sandet for, om man er tysk eller ej. Linjen skærer familier over, hvor jødiske mænd er bundet af kærlighed og ægteskab til ariske kvinder. Hen over de næste ti år vil nye racepolitikker, begrænsninger og jødeforfølgelser udhule frihed, sikkerhed og anstændighed. Selv om de midlertidigt er beskyttede af ægteskab, vil disse mænd ikke undslippe. Når de endelig bliver hentet til udvisning, vil kvinderne i deres liv, som medborgere, have en sidste mulighed for at holde dem i live. For at gøre dette, må de stå fast og trodse det Tredje Rige i civil ulydighed.

Er en sådan modstand overhovedet mulig i mørkets stund?

Rosenstrasse er et freeform-scenarie med en klart defineret historisk fortælling, der fletter fire par mænd og kvinders liv sammen, bundet af kærligheden under Nazitysklands kvælende greb. Spillerne vil arbejde sig igennem to roller for at udforske to af disse forhold i dybden, alt imens uret tikker mod Anden Verdenskrig og Endlösung. Ideologier vil blive udfordret, ægteskaber sat på prøve, de personlige tab vil være voldsomme, og alle bliver nødt til at holde tæt sammen for at overkomme modstanden. Fortællingerne om de otte personer vil smelte sammen i et historisk øjeblik for umenneskelig civil modstand.

1933: Berlin, Germany

Winter has come to Germany and the winds are changing. As the Nazi party rises to power lines are drawn in the sand to separate who is German and who is not. This line runs straight through families where Jewish men are bound in love and marriage to Aryan women. Over the next ten years new racial policies, restrictions, and pogroms will strip away liberty, security, and dignity. Though they are sheltered for a while by their marriages, these men will not escape. When they are finally seized for deportation, the women in their lives, as citizens, will have one last chance to keep them alive. To do so, they must stand up and defy the Third Reich in civil disobedience.

In the very heart of darkness, is such resistance even possible?

Rosenstrasse is a tabletop freeform scenario with a strongly defined historical story weaving the lives of four pairs of men and women bound by love under the tightening chokehold of Nazi Germany. Players will work through two characters to deeply explore two of these relationships as the clock ticks towards WWII and the Final Solution. Ideologies will be challenged, marriages tested, personal losses will be grave, and they will have to hold tightly together to see it through. The stories of these eight people will converge in a historic moment of terrifying civic defiance.

Spillet på

Fastaval - Mad Science (2017)
Stockholm Scenario Festival (2017)

Priser

Fastaval - Mad Science (2017)

Nomineret, Bedste Fortælling
Igennem 10 år under nazi-regimet følger man fire tyske par, som alle rammes af Holocausts brutalitet. De arbitrære jødelove splitter familierne, men på overraskende vis får modstanden også plads i denne tragiske og rørende fortælling.


Indsend rettelser for denne side