About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Leviathan

I framtiden har mänskligheten drivits ned i haven för att överleva. Barriären som skyddade världen har slitits sönder och fruktansvärda monster har ödelagt jordytan. Men monsterna be­höver inte slita oss i stycken.

Vi gör det åt dem.

Leviathan är ett rollspel i vilket karaktärerna tar rollen av de personer som driver en av de många baserna nere i havens djup. Tillsammans måste de samarbeta för att överleva. Utan varandra kommer rivaler och andra hot att utplåna dem.

Scenarios

Bathofobi Robert Jonsson
GothCon XXXVIII (2014)
Kattcon, Noir (2014)
Det mahariska kriget Robert Jonsson
GothCon XLI (2017)
💾 Fångar i djupet Robert Jonsson
GothCon XL (2016)
Leviathan: De-Evolution Robert Jonsson
LinCon (2019)
Mars: Ascension Robert Jonsson
Kattcon, Rymden (2017)
Villovägar Robert Jonsson
GothCon XXXIX (2015)


Send corrections for this page