Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Leviathan

I framtiden har mänskligheten drivits ned i haven för att överleva. Barriären som skyddade världen har slitits sönder och fruktansvärda monster har ödelagt jordytan. Men monsterna be­höver inte slita oss i stycken.

Vi gör det åt dem.

Leviathan är ett rollspel i vilket karaktärerna tar rollen av de personer som driver en av de många baserna nere i havens djup. Tillsammans måste de samarbeta för att överleva. Utan varandra kommer rivaler och andra hot att utplåna dem.

Scenarios

Bathofobi Robert Jonsson GothCon XXXVIII (2014)
Det mahariska kriget Robert Jonsson GothCon XLI (2017)
💾 Fångar i djupet Robert Jonsson GothCon XL (2016)
Leviathan: De-Evolution Robert Jonsson
Mars: Ascension Robert Jonsson Kattcon, Rymden (2017)
Villovägar Robert Jonsson GothCon XXXIX (2015)


Send corrections for this page