About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Space Caravan

Front page for Space Caravan

(AKA: Rumkaravanen)

Participants: 2-4 players

By

DesignerAllan Kirkeby

Description

The last fleet of humanity is on the run from a swarm of machines.
Resources are scarce and survival depends on the actions of a few brave captains.
The fleet must choose a new admiral to lead the way.
Who will gain enough support from the political factions of the fleet,
and how many lives will be lost in the struggle for power?

In Space Caravan each player is a captain of a ship in the last fleet of humanity. The goal of the game is to gain enough support from the 7 political factions controlling the fleet, so that you will be chosen as the new fleet admiral.

The core mechanism is worker placement, where players take turns sending their captain or one of their two crew officers to perform actions. Each ship in the fleet is aligned with one of the factions, and the actions you take define who you gain support from. The player may also visit planets or space stations in the system, can engage in diplomatic relations with aliens or upgrade the ship and crew.

But the 7 factions do not agree on the path forward for humanity. Through story and event cards, a faction may enforce new policies, and the gameplay conditions may change. For example, if the religious Seeker faction is dominant, they may force the fleet to jump to a new star system after each round, thus forcing players to gather more fuel and limiting access to the planets of each system.

Furthermore, the fleet is being hunted by a swarm of machines. These machines will attack and eventually destroy ships in the fleet. When a fleet-ship is destroyed, the faction they belong to will lose power, and the action space available on that ship will be lost. In this way the action spaces available will diminish as the game goes on.

Players can choose to fight back and attack the machines. But sometimes it may be politically favourable to do nothing, and let the machines destroy ships belonging to an opposing faction. After all – the power balance shifts in your favour, when opposing factions are diminished.

You should play this game if you enjoy big sprawling worker placement games. The game attempts to weave a space-opera story on a political scale into the mix, and each game will have a different progression and ending depending on the actions taken by players during the game.

Menneskehedens sidste rumflåde er på flugt fra en sværm af maskiner.
Der er ressourceknaphed, og overlevelse afhænger af nogle få modige kaptajners handlinger.
Flåden skal snart vælge en ny admiral.
Hvem vil få tilstrækkelig støtte fra flådens politiske fraktioner,
og hvor mange liv vil gå tabt i kampen om magten?

I Space Caravan er hver spiller en kaptajn på et rumskib i menneskehedens sidste rumflåde. Målet med spillet er at få tilstrækkelig støtte fra de 7 politiske magtgrupper, der styrer flåden, så du bliver valgt som den nye flådeadmiral.

Kernemekanismen er worker-placement, hvor spillerne skiftes til at sende deres kaptajn eller en af ​​deres to besætningsofficerer til at udføre handlinger. Hvert skib i flåden er tilknyttet én af magtgrupperne​​, og de handlinger du foretager, definerer, hvem du får støtte fra. Spillerne kan også besøge planeter eller rumstationer i systemet, kan indgå i diplomatiske forhandlinger med rumvæsner eller opgradere skibet og besætningen.

Men de 7 magtgrupper er ikke enige om vejen frem for menneskeheden. Gennem historie- og begivenheds-kort kan en gruppe håndhæve nye politikker, og spillereglerne kan ændre sig. For eksempel, hvis den religiøse Seeker gruppe er dominerende, kan de tvinge flåden til at hoppe til et nyt stjernesystem efter hver runde og dermed tvinge spillerne til at samle mere brændstof og begrænse adgangen til planeterne i hvert system.

Desuden jages flåden af ​​en sværm af maskiner. Disse maskiner vil angribe og til sidst ødelægge skibe i flåden. Når et flådeskib ødelægges, mister den gruppe de tilhører magten, og det action-space der er tilgængeligt skibet går tabt. På denne måde reduceres antallet af tilgængelige action-spaces efterhånden som spillet skrider frem.
Spillerne kan vælge at kæmpe imod og angribe maskinerne. Men nogle gange kan det være politisk gunstigt ikke at gøre noget og lade maskinerne ødelægge skibe, der tilhører en modsat magtgruppe. Magtbalancen kunne jo gå hen of skifte til din fordel, hvis de grupper der støtter dine modstandere mister deres skibe.

Du bør spille dette spil, hvis du kan lide at at spille store worker-placement spil. Space Caravan forsøger at væve en space-opera historie på et politisk plan sammen et worker-placement spil, og hvert spil vil forløbet forskelligt og slutning vil afhænge af de handlinger, som spillerne træffer under spillet.

Played at

Fastaval - Solarpunk (2021)
Aarhus Brætspilsfestival '22 (2022)
Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)


Send corrections for this page