About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Kult (HelCon 1993)

RPG system: Kult
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

Ordo Imperator

Description

Från öppna anstalten Beckomberga tlll ÅmåIs slutna ungdomsvårdsanstalt.

Rörande förflyttnlngen ev följande fyra fall:
Ashid Raoul Haufo ärendenr
911219-12-23-07
Edvln Björkstrand ärendenr
921013-10-29-09
Erlk Johanson ärendenr
921105-11-06-06
Petter Sund ärendenr
900107-06-12-10
Denna transferering kommer att ske 930211 med transportnr 83924696.
Vanliga säkerhetsåtgärder vidtas som vanligt men anstaltens direktör ber vänligen att få vidarebefordra en varning rörande Petter Sund som trots att han har uppfört sig utan klander gjort viss psykisk påtryckning av anstaltens personal och som nu visat sig gett honom vissa förmåner. Av detta kan man sluta sig till att sådana försök kommer att ske även hos er.

Sekreterare Ann Fors
930209

Played at

HelCon -93 (1993)

TriviaSend corrections for this page