Om Alexandria
Hjälp oss: Att-göra
Skicka in rättelser

Sök efter spel
Etiketter
Alexandria i siffror

Kalender
Bloggflöden
Priser
Jost-spelet

Kontakta oss
Integritetspolicy
Logga in:
Language icon Välj språk:

dadeennbsv

Kult (HelCon 1993)

System: Kult
Deltagare: 1 SL, 4 spelare

Arrangerat av

Ordo Imperator

Beskrivning

Från öppna anstalten Beckomberga tlll ÅmåIs slutna ungdomsvårdsanstalt.

Rörande förflyttnlngen ev följande fyra fall:
Ashid Raoul Haufo ärendenr
911219-12-23-07
Edvln Björkstrand ärendenr
921013-10-29-09
Erlk Johanson ärendenr
921105-11-06-06
Petter Sund ärendenr
900107-06-12-10
Denna transferering kommer att ske 930211 med transportnr 83924696.
Vanliga säkerhetsåtgärder vidtas som vanligt men anstaltens direktör ber vänligen att få vidarebefordra en varning rörande Petter Sund som trots att han har uppfört sig utan klander gjort viss psykisk påtryckning av anstaltens personal och som nu visat sig gett honom vissa förmåner. Av detta kan man sluta sig till att sådana försök kommer att ske även hos er.

Sekreterare Ann Fors
930209

Spelat på

HelCon -93 (1993)

TriviaSkicka in rättelser om den här sidan