Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Kult (HelCon 1993)

System: Kult
Deltakere: 1 GM, 4 players

Arrangert av

Ordo Imperator

Beskrivelse

Från öppna anstalten Beckomberga tlll ÅmåIs slutna ungdomsvårdsanstalt.

Rörande förflyttnlngen ev följande fyra fall:
Ashid Raoul Haufo ärendenr
911219-12-23-07
Edvln Björkstrand ärendenr
921013-10-29-09
Erlk Johanson ärendenr
921105-11-06-06
Petter Sund ärendenr
900107-06-12-10
Denna transferering kommer att ske 930211 med transportnr 83924696.
Vanliga säkerhetsåtgärder vidtas som vanligt men anstaltens direktör ber vänligen att få vidarebefordra en varning rörande Petter Sund som trots att han har uppfört sig utan klander gjort viss psykisk påtryckning av anstaltens personal och som nu visat sig gett honom vissa förmåner. Av detta kan man sluta sig till att sådana försök kommer att ske även hos er.

Sekreterare Ann Fors
930209

Spilt på

HelCon -93 (1993)

TriviaSend inn rettelser om denne siden