Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Odyssey of Heroes

By

DesignerKasper Christiansen
DesignerKåre Storgaard

Description

A cooperative RPG set in Greek mythology with quick and tactical battles. Heroes improve their skills, face dilemmas, and encounter ancient Greek foes such as satyrs, giants, harpies, and sirens.

Et co-op græsk mytologisk rpg med hurtige og taktiske kampe. De mytiske helte forbedrer deres evner, står over for dilemmaer og kæmper mod græske fjender som satyrer, kæmper, harpier og sirener.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)


Send corrections for this page