About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mutating Moles of Mayhem

Front page for Mutating Moles of Mayhem

Participants: 3-4 players

By

DesignerMorten Brøsted

Description

In an nuclear-post-apocalyptic world, the only survivors, giant mutated moles fight each other in a battle of blood, mutations and wits. If that is not enough, the moles can use rocket launchers, grenades, jetpacks and other junk lying around.

Mutating Moles of Mayhem is a light programming game with focus on change: The moles are mutating, can use different equipment, and manipulate the playing area by adding and removing barriers (often through explosions).

Each round, three actions are chosen amongst, moving, digging up or down, using board features, such as train lines, activating mutations and using equipment. If you succeed at ending your move at the same position and level as an opponent mole, you attack it. If your mutation also dominates the target moles’ mutation, you damage even more. Moles below ground can move fast, while moles above ground can make use of all the features of the board.

There are three scenarios:

The base scenario, City of Terror, is a fight of domination, where moles try to show which mole is the toughest by damaging the opponents, whether by use of equipment or mutations gained through visiting the sole radiation source in the middle.

Lunar Rocket, is a race for, first, a genetic code which unlocks the code for the airlock, and finally of getting through the airlock and aboard the rocket, making you the first mole on the moon.

Hall of Hell, takes place in an almost empty high tech ware house. The premise is simple. Build a tower high enough to escape through the roofhatch. The features of the warehouse allows you to build the board as you go along.

I en apokalyptisk verden efter et atomragnarok, kæmper de eneste overlevende, muterede muldvarper mod hinanden i en dyst på blod, mutationer og snilde. Og er det ikke nok, må man ty til raketstyr, granater, jetpacks, og andet ragelse der ligger og flyder.

Mutating Moles of Mayhem er et programmeringsspil i den lette ende med fokus, dels på at out-smarte sin modstandere, dels på foranderlighed idet muldvarperne kan mutere, skifte udstyr, og manipulere med spillepladen ved at tilføje og fjerne barrierer.

Hver runde vælges tre handlinger, som kan være at flytte, at grave sig op eller ned, at udnytte features på overfladen, så som toglinjer, at bruge sine mutationer eller at bruge udstyr. Kan det lykkes at bevæge sig hen på en anden muldvarp og være i samme niveau, angriber man den og skader den. Hvis man oven i købet har en mutation der dominerer den anden skader man mere. Muldvarper der er under jorden kan bevæge sig hurtigt, mens dem der er over jorden kan bruge brættets muligheder.

Du kan spille tre scenarier:

I grundscenariet, City of Terror, kæmper muldvarperne om at vise hvem der er den sejeste, altså den der kan skade sine modstandere mest, hvad enten det er med udstyr de finder, eller de mutationer de kan få ved at besøge den enlige radioaktive kilde i midten.

I Lunar Rocket, gælder det om at få indlæst din muldvarps genetiske kode, få låst koden til airlocken ud, og endelig at stikke af med raketten og blive den første muldvarp på månen.

I Hall of Hell, gælder det simpelthen om at stikke af fra de andre i en tom, højteknologisk lagerbygning, ved at bygge et stillads som tillader dig at flygte. I lagerhallen, som næsten er helt tom ved spillets start, bygges spillepladen op i løbet af spillet.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)

TriviaSend corrections for this page