About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Dying Ship

(AKA: Det döende skeppet)

RPG system: Coriolis - The Third Horizon
Participants: 1 GM, 6 players

Organized by

Fria Ligan

By

✏️Nils Karlén
✏️Kosta Kostulas
OrganizerKosta Kostulas (GothCon 2016)
OrganizerLinus Råde (PåskCon 2019)

Description

The ice hauler Orun 2 has stopped responding to hails, and has changed course towards a deadly asteroid cloud. You are tasked with intercepting the freighter to find out what happened on board and bring it back to the spacestation Corriolis safely.

Den jättelika isfraktaren Orun har på sin sista färd avvikit från sin kurs och hamnat i en instabil omloppsbana runt en himlakropp. Hon svarar inte på anrop och kommer inom kort att brytas sönder av gravitationens obevekliga kraft. Vad har hänt ombord? Vad betyder Kapten Rajtuns sista sändning, och vad är det för annat skepp på väg mot Orun? Kan rollpersonerna förhindra förlusten av isfraktaren och rädda dess besättning om de är vid livet? Tiden är knapp innan mörkret mellan stjärnorna tar Orun för evigt.

Prova på nya Coriolis - mörkret mellan stjärnorna av Fria Ligan, redan innan spelet släppts i juni 2016.

Played at

GothCon XL (2016)
AireCon 5 (2019)
PåskCon VI (2019)


Send corrections for this page