About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Requiem aeternam

Front page for Requiem aeternam

RPG system: Freeform

Organized by

ASF

By

✏️Magnus Alm
✏️Fredrik Engström
✏️Jonas Frizell

Download

Zip Scenario [Swedish] (1.6 MB)

Description

Hela tåget är fullt av timmermän. Grovhuggna karlslokar med sammanbitna ansikten, låga pannor och svartmuskiga ögonbryn. Vi sitter bland arbetarna, det finns ingen första klass. En enskild kupé är allt som skiljer oss från burdusa ord, hesa skratt och stanken av snus och brännvin. Utanför fönstret blir landskapet allt mer avskalat och kargt. Männen som trängs i de andra kupéerna är som skapta för klimatet här uppe. Stabila som stenstoder, huggna ur det norrländska urberget.
Vi har inte talat något mer om det som hände i förrgår kväll, och stämningen är lite tryckt. Magnus är uppenbarligen nervös och jag vet inte varför, men han sitter hela tiden med ansiktet tryckt mot rutan. Det ser ut som om han letar efter något med blicken. Hans Christian sitter och sover bredvid honom, till synes helt lugn. Den mannen är något av ett mysterium för mig, hans blick är kall som den djupaste av brunnar, ändå är han passionerat upptagen av sitt arbete. Mitt emot Hans Christian, bredvid mig, antecknar unge herr Sparre något på ett papper. Tillfälligtvis ser han upp mot oss andra och ler ansträngt. Han verkar orolig, sitter knappt still. Ändå har han alltid varit en fridfull ung man i mina ögon. Men det är klart, första expeditionen har ibland den effekten. Han är väl ivrig att få sätta igång arbetet.

Ibland stämmer någon av timmermännen upp i en sång och skrålar så det hörs i hela vagnen. Men förutom de underliga och spontana supvisorna är det bara dånet från loket som hörs. Dånet som ekar mot fjällbranterna, dånet som tränger in i vildmarken, den outforskade, precis som vetenskapen själv.

Vi färdas längs med en ryggrad av stål i det Sverige som få känner, och snart är vi framme.

Utdrag ur Ingrid Johnssons dagbok, 14 mars, 1928


Requiem aeternam är ett skräckscenario som utspelar sig under det svenska tjugotalets slut. Karaktärerna är alla forskare vid det rasbiologiska institutet i Uppsala. Institutet grundades 1922 och tillkom på statsmaktens eget initiativ. Institutet var det första av sitt slag i världen.
Institutet hade till arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter. Man ville klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden. Detta gjorde man för att kunna utveckla en exakt rashygien och rationell befolkningspolitik.

Genom resor i olika delar av landet insamlades undan för undan ett rikt material, som sedan vetenskapligt bearbetas med hjälp av medicinska, biologiska, statistiska, antropologiska och genealogiska arbetsmetoder.

Requiem aeternam tar dig med på en av dessa resor. In i Norrlands djupa och hemlighetsfulla fjällvärld. In i en mörk period av Sveriges historia.

Played at

Borås Spelkonvent 21: Novos Ordo Seclorum (2003)

Referenced in the following articles

Pappersgrannar Page 29 Frispel #1 - Teori & vision (2004) Frispel


Send corrections for this page