About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Love Letters of a Nun and a Knight

Front page for Love Letters of a Nun and a Knight

(AKA: Kærlighedsbreve mellem en nonne og en ridder)

Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Valdemar Lenschow

Download

PDF Scenario [Danish] (8.4 MB)
PDF Characters [Danish] (3.3 MB)
PDF Scenario [English] (12.3 MB)

Description

A story about forbidden love in the time of King Arthur. Immense emotions are at play, as two lovers are forced to choose between ideals and happiness, while the world burns around them.

Years ago, while quite young, Bern and Gildea were in love, but they were forced apart and each entered a life of high ideals and strict rules; as a knight and as a nun. But what happens when the separated lovers reunite after many years apart, as a civil war breaks out and their lives change drastically? The players will be divided into two duos; one of two knights, the other of nuns, and throughout most of the scenario, there will be a narrative distance between these two groups. While split, these groups can only communicate with each other via letters delivered through monologues.

The scenario takes its inspiration and its setting from the medieval courtly romances involving the noble knights of King Arthur, while also trying to emulate this genre. Prepare for excitement as evil knights threaten the realm, and love and honor are at stake while the players have to make difficult decisions. It will be dramatic, grand and romantic – in the word’s original non-wine-and-chocolate related meaning.

En fortælling om forbudt kærlighed sat i Kong Arthurs tid. Der er store følelser i spil, når to elskende må vælge mellem deres idealer eller deres lykke, alt imens verden brænder omkring dem.

Som unge var Bern og Gildea dybt forelskede i hinanden, men de blev tvunget fra hinanden og ind i hver sit liv med strenge idealer og retningslinjer; som henholdsvis ridder og nonne. Men hvad sker der, når disse to efter mange års afsavn genforenes, netop som borgerkrig er ved at bryde ud i kongeriget, og deres verden bliver revet op med roden? Spillerne bliver delt ind i to makkerpar; det ene som to riddere, det andet nonner, og igennem størstedelen af scenariet er der en narrativ afstand mellem disse to grupper, så de kun kan kommunikere med hinanden via breve leveret i monologform.

Scenariet tager sin inspiration i de middelalderlige ridderromancer om Kong Arthurs riddere og forsøger til en grad at emulere denne genre. Der vil både være spænding, da onde riddere truer landet, men også da kærligheden og æren står på spil, og spillerne bliver nødt til at tage flere svære valg. Det bliver dramatisk, storslået og romantisk – i ordets originale, ikke rødvin-og-chokoladerelaterede betydning.

Played at

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Awards

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024)

Nominated, Bedste Virkemidler
Gennem monologer sender rollerne breve til hinanden og får mulighed for at dele deres tanker og overvinde afstanden imellem dem. Med snuhed, lægekunst og tvekamp kan spillerne præge historien, men der er en pris. For hvis skæbnen synes beseglet, kan kun et edsbrud redde en.

Through monologues, the main characters send letters to each other and get the opportunity to share their thoughts and overcome the distance between them. With cunning, medical skill, and jousting, players can shape the story, but there is a price to pay. Because if your fate seems sealed, only a broken oath can save you.
Nominated, Bedste Scenarie
Højmiddelalderens arthurianske ridderromancer fortolkes stilbevidst i et gribende drama, hvor to riddere og to nonner er adskilt af både konflikter og afstand. Troskab og kærlighed dyster mod hinanden, når Mordreds lakajer truer klostret, og de fire hovedpersoner skal beslutte, hvad der er vigtigst for dem.

High Medieval Arthurian romance is flairfully brought to life in a gripping drama where two knights and two nuns are separated by both conflicts and distance. Love jousts against fidelity as Mordred’s lackeys threaten the convent and the four main characters must choose what is most important to them.

TriviaSend corrections for this page