About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pax Meier

Games

Designer Capital Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)
Designer Feed The Beast Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)
Designer Beasty Pageant Fastaval: Otto for folket (2023)
Designer WIM Aarhus Brætspilsfestival '23 (2023)
Designer Interplanetary Aarhus Brætspilsfestival 2024 (2024)

Awards

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Capital: Winner, Bedste Innovation
Spillet nomineres for et design der leverer fire vidt forskellige spiloplevelser i den samme pakke. Spillets fire fraktioner er tvunget til at arbejde sammen, for at nå deres individuelle og til tider modsatrettede mål. Alle spilleres handlinger er viklet sammen i en tæt maskine, hvor dit politiske intrigespil nemt får sammenviklet tingene i en svær slags gordisk knude. Banken kører sine intriger, imens befolkningen begår oprør, og militæret beder desperat købmændene om flere ressourcer til krig.

The game is nominated for a design that delivers four very different game experiences in one package. The four factions of the game are forced to cooperate to reach their individual and sometimes contradictory goals. All player actions are intwined in a tight machine where your political intrigue game can easily turn things into a complicated Gordic knot. The Bank focuses on its intrigues while the Populace revolts and the Military desperately asks the Merchants for more ressources to wage war.
Feed The Beast: Winner, Game Rush
Capital: Nominated, Deltagernes Pris, Brætspil (Delt tredjeplads)

Fastaval: Otto for folket (2023)

Beasty Pageant: Nominated, Bedste Innovation
Det er et spil som på elegant og enestående vis kombinerer et sjovt koncept med en medalje-mekanik som gør at spillet hele tiden bevæger sig, og at det derfor ikke kan forudsiges, hvem der vinder. Mekanikken med at bygge væsener og behovet for at udskifte dele for at vinde, sikrer at spillerne hele tiden tænker kreativt for at tilpasse sig de muligheder som kommer på bordet. Dit skrøbelige smukke bæst kan kun bære én medalje pr. del og derfor er du tvunget til hele tiden at skabe nye kombinationer af bæster, så du kan hoarde flest mulige medaljer og vinde. Dette sikrer et balanceret, uforudsigeligt spil med centralt indbygget catch-up mekanik.

It is a game that elegantly and uniquely combines a fun concept with a medal mechanic that keeps the game moving constantly, making it unpredictable who will win. The mechanic of building creatures and the need to replace parts to win ensures that players are constantly thinking creatively to adapt to the opportunities that arise. Your fragile and beautiful creature can only hold one medal per part, forcing you to constantly create new combinations of creatures so you can hoard as many medals as possible and win. This ensures a balanced, unpredictable game with a centrally built-in catch-up mechanic.
Beasty Pageant: Nominated, Bedste Brætspil
Spillerne trækker i kitlen og indtager deres roller som gale videnskabmænd i kampen om at skabe de smukkeste af de grimmeste bæster. Beasty pageant skaber en legende tilgang til at skabe morbide og fjollede væsner, og intet er afgjort før det sidste eksperiment er afsluttet. Spillet er befriende nemt at spille og kombinationen af de mekaniske teknikker og det gennemførte og sjove tema gør, at der er tale om et spil som i sin helhed er både sjovt og kreativt. Det er et spil som med stor succes inviterer spilleren til at grine af en selv og de påfund man som gal forsker får lavet.

The players put on their lab coats and take on their roles as mad scientists in the battle to create the most beautiful of the ugliest beasts. Beasty pageant creates a playful approach to creating morbid and silly creatures, and nothing is decided until the final experiment is completed. The game is refreshingly easy to play and the combination of the mechanical techniques and the well-executed and fun theme make it a game that is both entertaining and creative. It is a game that successfully invites the player to laugh at oneself and the inventions that one, as a mad researcher, has created.

Organizer roles

Fastaval - Otto & jagten på den gyldne pingvin (2024) Brætspilsottodommer


Send corrections for this page