Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

LinCon (1994)

LinCon

Location: Linköpings Universitet, Linköping
Date: 20. - 23. May 1994

Part of: LinCon

Download

PDF Programmet (14,9 MB)

Scenarios:

AmberCon: Prisonfall Fredrik Bonander
Calle Dybedahl
Peter Nordgren
Amber
Café 44 Thorbiörn Fritzon
Laila Wiberg
Rollspelet Rollspel
Fem myror är fler än fyra elementarer Fredrik Bonander
Ingemar Ragnemalm
AD&D
Intriger i natten Johan Averin AD&D Ravenloft
Kris - modernt live i en blandad stab Jonas Petersson Live
Månen stiger Jonas Bolander Warhammer Fantasy Roleplay
Parabellum, ett nytt svenskt rollspel Martin Lindholm
Jens Sennelind
Parabellum
Resan hem Laila Wiberg Kelter
RuneQuest Glorantha (LinCon 1994) Jonas Räntilä RuneQuest
Sfärernas musik Mats Carlberg Call of Cthulhu
Skuggor är en flickas bästa vän Jesper Söderlund Shadowrun
Space Beatniks do LinCon Kenneth Johansson
Star Träck - The moose generation Måns Månsson Toon
Ur askan i elden Henrik Tonkin AD&D
Vanvett Ludvig Gustafsson
Petra Pruegna
Live
Varken det ena eller det andra Tony Gustafsson
Markus Hallström
Kult

Organizers

Arrangemang Peter Nordgren
Huvudansvarig Fredrik Bonander
Häften & Övrigt Christer Pettersson


Send corrections for this page