About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Varken det ena eller det andra

RPG system: Kult
Participants: 1 GM, 4-5 players

Organized by

Pekings Apjävlar

By

OrganizerTony Gustafsson
OrganizerMarkus Hallström

Description

- Hörrni grabbar, enligt Freges uppfattning i Grundgesetze der Arithmetik är varje sann sats ett "namn" på sanningsvärdet "Det sanna", medan varje falsk sats är ett "namn" på sanningsvärdet "Det falska". När man fäller omdömet:' "Sokrates är dödlig", så säger man, att det genom satsen "Sokrates är dödlig" betecknade
sanningsvärdet är just Det sanna. Varje teorem i Grundgesetze har formeln: I-S, där S är en sats och prefixet just uttrycker att det sanningsvärde, som S är ett namn på, är Det Sanna. Prefixet kallas av Frege för omdömesstrecket. Allafall så står det så Tractatus Logico-Philosophicus, 4.063 sid 128.
- Och?
- Det var inget, glöm det.
- Mera kaffe hitåt!

"We watched, our friends grow up together
And, we saw them as they fell
Some of them fell into Heaven
Some of the, fell into Hell"
- S.MacGowan

Played at

LinCon (1994)

TriviaSend corrections for this page