About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Prolog (2009)

Prolog

Location: Culturen, Västerås, Sweden 🗺️
Date: 27. February - 1. March 2009

Part of: Prolog

About the convention:

Konventet hade 200 anmälda deltagare, varav 189 st sedan kom till konventet. Deltagarna kom från hela landet. Konventet hade dessutom några få deltagare från Norge och två från Finland. Den yngsta deltagaren var tio år gammal och den äldsta 65 år. Majoriteten av deltagarna var dock 20-30 år. Ungefär 45 % av deltagarna var kvinnor.

Download

PDF Programme [Swedish] (0.5 MB)

Scenarios

Alla älskar dig Stina Almered
Martin Jordö
Niina Jurvelin
Karolina Staël
LARP
Bergen vid världens ände Kristoffer Lindh
Martin Rother-Schirren
Emma Öhrström Wedberg
Blackbox LARP
Ett värdshus i Tirad LARP
Familjen - en studie i brott Olle Nyman LARP
Folk i Förbifarten Patrik Bálint
Caroline Sjövall
LARP
Force Majure I Leo Nordwall LARP
Frispel - tio års samlat vansinne Johan Nilsson (I)
Martin Svahn
Freeform
Hundratjugo Jonas Barkå
Anna Hansson
LARP
I hjärtat av Sikanda LARP
Religion i funktion Mikael Lestander LARP
Seansen Christian Svensson Freeform
💾 The Family Andersson Åke Nolemo
Johan Röklander
LARP
Vägen till Tuonelas Port Theo Axner
Henrik Hoffström
LARP
💾 When Our Destinies Meet Petter Karlsson
Morgan March
Blackbox LARP
Zombielajv Nina Joelsson
Yvonne Undin
LARP

Organizers

Arrangör Martin Gerhardsson
Arrangör Miriam Lundqvist
Arrangör Petter Karlsson

Referenced in the following articles

Prolog | 2009 Page 37 Signaler från Sverok Nr 60 (November 2008) Sveroks medlemstidning
Kalendarium Page 40 Signaler från Sverok Nr 60 (November 2008) Sveroks medlemstidning
Kalendarium Page 40 Signaler från Sverok Nr 61 (Februari 2009) Sveroks medlemstidning


Send corrections for this page