Om Alexandria
Give a hand: To-do
Send inn rettelser

Søk etter spill
Nøkkelord
Alexandria i tall

Locations
Kalender
Blogg-feeds
Priser
Jost-spillet

Kontakt oss
Privacy policy
Logg inn:
Language icon Velg språk:

dadeennbsv

Transylvanian Lottery

Forside til Transylvanian Lottery

Deltakere: 3-6 players

Av

DesignerChris Backe

Last ned

PDF Rules [engelsk] (0,2 MB)

Beskrivelse

Det er det 317. årlige store transylvanske lotteri! Man kan vinde alle mulige præmier! Alle indbyggere i Transylvanien får automatisk adgang, men du har besluttet dig for at prøve at “rigge” systemet bag lotteriet, for at vinde (eller undgå at vinde) flest mulige af de forskellige præmier! Når du har rigget lotteriet i første fase af spillet, få da flest mulige af dine cubes (dine lodsedler) udtrukket, for at samle de ting, din karakter ønsker – flest points vinder!

Du spiller en klassisk karakter fra Transsylvanien: vampyr, drage, fe, kæmpe med flere. Hver karakter har en særlig asymmetrisk handling, der kan ændre balancen i spillet på det helt rigtige tidspunkt.

Hver af spillets 3 runder har 2 faser. I Rigningsfasen skal du placere en cube i din farve (som fungerer som en af dine lodsedler) på handlingskort for at tage kortets handling op til det angivne antal gange . Handlinger lader dig tilføje eller flytte dine cubes rundt på det transsylvanske slot. Du vil måske flytte dine cubes til en præmie, du vil vinde, eller din modstanders cubes til en forbandet præmie! Cubes i poser er en smule sikrere end cubes i lodseddelområdet, da de skal trækkes tilfældigt. Cubes placeret på handlingskort er låst i resten af ​​rigningsfasen – de kan ikke flyttes rundt af andre handlinger.

Efter rigningsfasen bliver alle cubes på handlingskort eller i lodseddelområder flyttet til deres respektive poser. Ryst derefter poserne og gå videre til Lotterifasen. Udtrækkes et lodseddelområde vinder du en præmie. Pas på de forbandede præmier! Når alle præmier er uddelt, skal du nulstille ved at tømme poserne, tage 3 af dine cubes tilbage og give 1st player brikken til den næste spiller.

Hjælp dine medspillere eller ødelæg det for de andre! – det er helt op til dig. Den der får flest points vinder!

Varighed: 20-30 min (5 min at lære)

It’s the 317th annual Grand Transylvanian Lottery, and all sorts of prizes are available! Every Transylvanian resident gets an entry, but you’ve decided to try and rig the lottery to win (or avoid) the various prizes. After rigging the lottery, get the most of your tickets (your cubes) drawn to win your choice of prizes! Collect the things your character wants – most points wins.

You play a classic character from Transylvania: vampire, dragon, fairy, giant, and more. Each character has a special asymmetric action that can shift the balance of play at just the right time.

Each of the game’s 3 rounds has 2 phases. During the Rigging phase, place your ticket (one of your cubes) on an action card to take that action up to that many times. Actions let you add or move your tickets around the Transylvanian Castle. You might want to move your tickets towards a prize you want to win, or your opponent’s tickets to win a cursed prize! Tickets in bags are a bit safer than tickets in the ticket area, since they must be drawn at random. Tickets placed on action cards are locked in place for the rest of the Rigging phase – they can’t be moved around by other actions.

After the Rigging phase is complete, all tickets on action cards or in the ticket areas get moved to their respective bags. Shake up the bags, and we then go to the Lottery phase. Tickets are drawn and prizes are won – if your tickets are drawn, choose your prize. Watch out for the cursed prizes! After all prizes are awarded, reset by emptying the bags, claiming 3 of your tickets, and moving the first player token clockwise.

Choose to help each other or mess each other up – it’s entirely up to you. Score the most points to win!

Duration: 20-30 min (5 min to learn)

Spilt på

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Priser

Fastaval - Føniks' genopstandelse (2022)

Nominated, Deltagernes Pris, Brætspil (Andenplads)


Send inn rettelser om denne siden