About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Gin and Giraffes

Front page for Gin and Giraffes

Participants: 3-5 players

By

DesignerMaila Persson

Description

You take the role of one of the lazy and lying hunters who spend their day at the local pub – the “Prince Henrik’s Inn”. These hunters can’t be bothered to go hunting, and instead enjoy telling stories about giraffes and other tales of hard-to-believe glorious hunts. The more Gin they drink, the better the stories get – up to a certain limit.

When you top your condition-meter, you have drunk too much gin and get a Blackout. To reduce the amount of Blackouts (that give negative points), you can drink a lot of coffee to compensate. Coffee tokens are obtained by collecting story cards. But if you do not get to tell the stories (play the cards) – you will also get negative points.

3-5 players can compete in this game, where the objective is to strike the right balance between drawing cards and coffee tokens, playing cards, drinking Gin and utilizing special ability of your character – all to achieve the most points and win the game.

The game is easy to play, and utilizes mechanisms such as set-collection, variable character power and card/hand management.

Gin and Giraffes is a party-game. With a few tweaks, you can easily play it as a drinking game (for legal-age drinkers only).

Du indtager rollen som en af de dovne og løgnagtige jægere, som dagligt sidder på byens samlingssted ”Prins Henriks Kro”. De gider ikke gå på jagt, i stedet ynder de at fortælle historier om giraffer og om deres tvivlsomme tid som storvildtsjægere. Jo mere Gin de drikker, jo bedre bliver historierne – indtil en vis grænse.

Når du toppen af din tilstandsmåler, har du drukket for meget og får et Blackout. For at reducere de uhensigtsmæssige Blackouts, der giver minuspoint, må der sideløbende drikkes en masse kaffe. Kaffe-tokens fås ved at indsamle historiekort på hånden – men får du ikke fortalt historierne / spillet kortene – giver det ligeledes minuspoint.

3-5 spillere kan konkurrere i dette spil, hvor det gælder om at finde den rette balance i at trække kort og kaffe-tokens, spille kort og drikke Gin samt udnytte sin karakters styrke – alt sammen for at opnå flest point og vinde spillet.

Spillet er et let spil med samling af sæt, variable karakter-styrker/bonusser og håndtering af kort på hånden.

Gin and Giraffes er et selskabsspil. Det kan med enkelte tilføjelser, konverteres til et drukspil for de voksne spillere.

Played at

Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page