About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Den Tionde Hierarkin

Front page for Den Tionde Hierarkin

RPG system: Call of Cthulhu 4th Edition
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Björn Larsson
✏️Joakim Waern
OrganizerBjörn Larsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (44.6 MB)

Description

I åratal har bland annat judendomen, kristendomen, och islam varit föremål för dispyter och teologisk argumentation. För de riktigt idealistiska förespråkarna finns ingen gemensam dom emellan, de förblir oförenliga. Medan århundradena passerat revy har även var och en av dessa religioner drabbats av inbördes konflikter rörande tolkningar av skrifter och teologi. Judarna har sett sin religion splittrats i ortodoxi och konservatism, likaså har kristendomen sett sina schismer leda till två starka grupperingar som katolicism och protestantism. Muslimerna har sett sin religion bli praktiskt taget två olika i shia och sunna.
Men i varje gruppering, i varje tidsålder, i varje troendes hjärta oavsett om han eller hon bekäner sig till judendom, kristendom eller islam, finns en gemensam nämnare; Myten om Djävulen.

Den tionde Hierarkin utspelar sig i modern tid där man med moderna medel och modern vetenskap en gång för alla beslutar sig för att gå till botten med religionerna och traditioners djävulsmyter. Under resan stöter man på förbjudna, vedervärdiga hemligheter, sinnessjukdom och moralisk förkastlighet och inte minst sanningar som hotar hela världsordningen och allt i den.

Played at

SydCon 9 (2000)


Send corrections for this page