Über Alexandria
Hilf uns: Aufgabenliste
Korrektionen einschicken

Nach Spielen suchen
Markierungen
Alexandria in Zahlen

Locations
Kalender
Blog-Feeds
Preise
Das Jost-Spiel

Uns kontaktieren
Privatsphärepolitik
Einloggen:
Language icon Sprache wählen:

dadeennbsv

Den Tionde Hierarkin

Vorderseite für Den Tionde Hierarkin

System: Call of Cthulhu 4th Edition
Teilnehmer: 1 Spielleiter, 5 Spieler

Von

✏️Björn Larsson
✏️Joakim Waern
OrgaBjörn Larsson

Herunterladen

PDF Szenario [Schwedisch] (44,6 MB)

Beschreibung

I åratal har bland annat judendomen, kristendomen, och islam varit föremål för dispyter och teologisk argumentation. För de riktigt idealistiska förespråkarna finns ingen gemensam dom emellan, de förblir oförenliga. Medan århundradena passerat revy har även var och en av dessa religioner drabbats av inbördes konflikter rörande tolkningar av skrifter och teologi. Judarna har sett sin religion splittrats i ortodoxi och konservatism, likaså har kristendomen sett sina schismer leda till två starka grupperingar som katolicism och protestantism. Muslimerna har sett sin religion bli praktiskt taget två olika i shia och sunna.
Men i varje gruppering, i varje tidsålder, i varje troendes hjärta oavsett om han eller hon bekäner sig till judendom, kristendom eller islam, finns en gemensam nämnare; Myten om Djävulen.

Den tionde Hierarkin utspelar sig i modern tid där man med moderna medel och modern vetenskap en gång för alla beslutar sig för att gå till botten med religionerna och traditioners djävulsmyter. Under resan stöter man på förbjudna, vedervärdiga hemligheter, sinnessjukdom och moralisk förkastlighet och inte minst sanningar som hotar hela världsordningen och allt i den.

Hier gespielt worden

SydCon 9 (2000)


Korrektionen für diese Seite einschicken