Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

När slavjägarna kom till byn

Front page for När slavjägarna kom till byn

RPG system: GURPS
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

ADG

By

OrganizerJohan Arthursson
OrganizerMikael Hansson

Download

PDF Scenario [Swedish] (1.2 MB)
PDF Characters [Swedish] (0.4 MB)

Description

Långsamt sjönk den blågrå himlakroppen ned bakom de taggiga randbergen och dalen försänktes i halvskugga, som alltid upplyst av den aldrig nedgående solstjärnan. Byborna hade samlats på torget med avgiften upplagd så att DE kunde räkna den snabbt och lätt. I år var den komplett, även om det nästan hade kostat livet på ett flertal av byns män att få ihop allt i tid.
Folkmassan skruvade oroligt på sig när DE dröjde, tänk om DE inte kom... Titaros tittade på jordbruksmaskinema som stod uppställda på led i väntan på DERAS Mekaniker, det var många i år, det blev allt oftrare som de gick sönder utan att byns Mekaniker kunde laga dem.
Plötsligt gick en stöt genom byborna, över randbergen gled en svart skugga långsamt ridandes på etervindarna, den saktade långsamt in och sänkte långsamt fören tills dess att den pekade som en dödsstav mot byns hjärta. Lång och smäcker, väldig till sina proportioner, djupare svart än den eviga natten, sjönk slavskeppet ned mot byn och dess invånare som skälvde av fruktan och glädje.
Titaros granskade skeppet noggrant innan han drog sig bakåt in i skuggorna, DE tyckte inte om sådana som han, DE kunde bli misslynta ifall DE såg honom. Med en sista blick på det järnklädda skrovet med dess demoniska utsmyckningar och olycksbådande tystnad, vände sig Titaros och gick in i sin hydda, där han långsamt och noggrant började putsa sina vingpennor...

Played at

UppCon '94 (1994)


Send corrections for this page