About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Blod, järn och ... gräs

Front page for Blod, järn och ... gräs

RPG system: Viking [se]
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Studio Bärsärk

By

✏️Lars Lindau
✏️Mattias Präntare
✏️Stefan Termén
OrganizerLars Lindau
OrganizerMattias Präntare
OrganizerStefan Termén

Download

Zip Scenario [Swedish] (1.2 MB)

Description

Blod, järn och...gräs är ett äventyr som utspelar sig i början på 800-talet, under den tidiga vikingatiden. Europa har fått en försmak av vad som komma skall. Några kloster på Irland och de brittiska öarna har plundrats och skövlats, men ännu anar ingen av dess invånare omfattningen av den katastrof som drabbat dem. Vikingama hade kommit för att stanna. De skulle komma fler och fler, oftare och oftare, för att till slut ta stora delar av öarna i besittning. Efter sig lämnade de djupa spår i ländernas historia. Platsen för äventyret är Irland - den gröna ön. Äventyret bygger till stor del på intrigspel och problemlösning. Atmosfären är ödestyngd.

Undet spelets gång ställs rollpersonerna inför flera val och besluten som fattas är avgörande för hur de klarar sig. Gamla Vikingspelare kommer få en ny synvinkel på begeppet viking...

"Och efter att kanske ha begått en lång, förfärande rad av mord, mordbränder, skändningar, stympningar, vänder de tillbaka hem uppfyllda av ett övermod, en inre tillfredsställelse, en sinnesro, som om de gjort sig skyldiga till på sin höjd ett studentikost upptåg och övertygade om att skalderna nu för lång tid framåt fått någonting att besjunga och lovprisa"
- Frederich Niezsche "Om moralens härstamning"

Played at

SydCon 8 (1999)


Send corrections for this page