Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Viking (svensk)

Ett svenskt rollspel som gavs ut i mitten av nittiotalet av 101 Production. I början gavs spelet ut under Neogames varumärke, men mot slutet under det egna varumärket Trollspel. 101 Production gick senare i konkurs varpå Sverok köpte upp lagret och titt som tätt har förmånliga erbjudanden för sina föreningar med Viking.
(från Susning.se)

Scenarios

Blod, järn och ... gräs Studio Bärsärk SydCon 8 (1999)
Bortbytingen Erik Norén Borås Spelkonvent 13: Me Traici Supra, Scotte! (1995)
En familjs vedermödor Pär Eriksson Stockholms Spelkonvent (1996)


Send corrections for this page