About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ingen fruktan, intet hopp

Front page for Ingen fruktan, intet hopp

RPG system: Call of Cthulhu
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Sus Henrikson
✏️Magnus Lundgren
OrganizerSus Henrikson
OrganizerKristina Knaving
OrganizerMagnus Lundgren

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.3 MB)
PDF Utskick inför spelpasset [Swedish] (1.6 MB)
PDF Handouts (original) [Swedish] (6.8 MB)

Description

Ja, ett gammalt ordspråk säger att det aldrig går så illa som man fruktar och aldrig så bra som man hoppas.Till det hålIer jag mig.Jag hyser ingen fruktan och intet hopp.

NATIONALROMANTIKENS VÅGOR svallar högt i sekelskiftets Sverige. Följ med herr Stålenheim på en djärv expedition i polartrakterna.

Ja jag vill leva, jag vill dö i Norden.

Played at

GothCon XXI (1997)


Send corrections for this page