About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Stjärnfort Husqvarna får inte falla!

RPG system: Mecha Hack
Participants: 1 GM, 4-5 players

By

✏️Linus Råde

Description

Stjärnfort Husqvarna är den sista utposten för de rättmätiga härskarna av Aeon Primaris, hotat från alla håll får det inte falla!

Som den stolta Nya Koalitionens främsta förkämpar måste ni infiltrera Aeonernas Överhöghets hemliga forskningsbas för att komma över den hemliga teknik som kanske kan rädda er sista utpost från att förintas!

Utrustade med enorma mekaniserade stridsrustningar är det nu ni mot en armé av fiender och oändliga horder av slemma utomjordingar med hela er civilisations framtid på era axlar!

Played at

SävCon XIX (2019)


Send corrections for this page