About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Seize the Power

Front page for Seize the Power

Participants: 4-5 players

By

DesignerTiz Creel
DesignerBez Shahriari

Description

A game about privilege, discrimination, negotiation, and subjugation of power. Some characters will be discriminated against. There is no balancing. Life is just harder for some.

Players take the role of aliens who are embroiled in a power struggle.

Go to school to be educated. Get a job. Get money. Buy food and shelter.

Meanwhile, money is also used to gain power. Whoever wins a rule-auction can decide to enforce it – or not – as they wish. Players are free to make threats, or ask for bribes in exchange for preferential treatment.

The world itself is unfair. Those who have fewer arms, eyes, or no eye-stalks will be discriminated against. Their starting position will be worse – usually with less money and education – and rules in-game will also disadvantage them.

It is possible for the most disadvantaged character to win – of course it is! – but only if they work harder, smarter, and better than anyone else. Work together. Exploit every single mistake made by the strongest characters. Rely on some goodwill.

By contrast, the most advantaged characters can enjoy ‘stamping down’ on everyone else.

Et spil om privilegier, diskrimination, forhandling og underkastelse af magt. Nogle karakterer i spillet vil blive udsat for diskrimination. Der er ingen balance. Livet er bare sværere for nogle.

Spillerne tager roller som rumvæsner, der er involverede i en kamp om magt.

Gå i skole for at blive uddannet. Få et job. Tjen penge. Køb mad og husly.

Men penge bruges også til at få magt. Den, der vinder en regel-auktion, kan beslutte at om den nye regel skal håndhæves eller ej. Spillerne kan frit kommer med trusler eller bede om bestikkelse i bytte for positiv forskelsbehandling.

Verden i sig selv er uretfærdig. De rumvæsner der har færre arme, øjne eller ingen øjestilke, bliver udsat for diskrimination. Deres udgangsposition vil være værre – normalt med færre penge og ringere uddannelse – og regler i spillet vil også være til ulempe for dem.

Er det muligt for den dårligst stillede karakter at vinde – selvfølgelig er det! – men kun hvis de arbejder hårdere, smartere og bedre. Samarbejd! Udnyt hver eneste fejl begået af de stærkeste karakterer. Sæt din lid til goodwill.

I modsætning til de ringest stillede, kan de karakterer med de mest fordelagtige træk nyde at ‘trampe’ på alle andre.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page