About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Defense of Kings Keep

Front page for Defense of Kings Keep

(AKA: Running Through Tales)

Participants: 4 players

By

DesignerBastian Borup
DesignerLau Korsgaard

Description

We are under attack! Not one army, but four distinct armies are attacking the Kings Keep in this asymmetrical, cooperative game for 4 players. You take actions on your personal rondel and must coordinate the follow actions with your teammates, exchange troops and build up war machines to defense against the hordes.

It is the first morning of winter. The four savage armies that have overrun your kingdom have gathered around the Kings Keep. The Greenskins of the west, the eastern Barbarians, the Nightelfs from the north, and the Demon horde from deep south are all ready to overrun your walls.

Your elven archers, dwarf warriors, brave knights, and powerful mages are all manning the embattlement and ready for war. Each type of unit is highly specialized and devastating against one of the invading armies. Unfortunately, the foe is cunning, and the opposing troops march on the city where the defenses are weakest. Archers have to run from their east positions to the west wall, while your dwarfs hurry the opposite direction. The knights need to march from the south wall to the north, and mages need to find their way to the south. Getting your troops to the right locations might be the difference between another day and the endless night.

Each enemy army has a deck with a unique AI play style, that only one player will face. On your turn, you take one action on your personal roundel, which will give your fellow players certain follow actions. Next, you draw an army card and the monsters in one of your three lanes will advance and attack.

Move your champion around, march your troops, gain reinforcements, deploy troops, build war machines. But most importantly, coordinate, plan and make compromises, so no wall will be lost in the defense of King’s Keep.

Vi er under angreb! Ikke én hær, men fire forskellige hære angriber Kings Keep i dette asymmetriske, samarbejdsvillige spil for 4 spillere. Du foretager handlinger på din personlige rondel og må koordinere de mulige følgehandlinger med dine holdkammerater, udveksle tropper og opbygge krigsmaskiner til forsvar mod horderne.

Det er vinterens første morgen. De fire vilde hære, der har invaderet kongeriget, har samlet sig omkring Kings Keep. Greenskins fra vest, de østlige Barbarians, Nightelfs fra nord og Demon Horde fra det dybe syd er alle klar til at vælte over dine mure.

Dine elverbueskyttere, dværgekrigere, modige riddere og magtfulde magikere bemander brystværnet og er klar til krig. Hver type enhed er specialiserede og yderst effektive mod en af ​​de invaderende hære. Desværre er fjenden snedig, og de marcherer mod byen, hvor forsvaret er svagest. Bueskytter skal løbe fra deres østposition til vestvæggen, mens dine dværge skynder sig modsat retning. Ridderne er nødt til at marchere fra sydvæggen mod nord, og magikere har brug for at finde vej mod syd. At få transporteret dine tropper til den rigtige spiller i tide kan blive afgørende for I kommer til at leve endnu en dag.

Hver fjendehær har et deck med en unik AI-spillestil, som kun én spiller møder. På din tur tager du en handling på din personlige rondel, hvilket vil give dine medspillere bestemte følgehandlinger. Herefter trækker du et hærkort, og monstrene i en af dine tre spor vil skride fremad eller angribe. Flyt din helt rundt for at annullere monstrenes evner, send dine tropper videre for maksimum effektivitet, få nye forstærkninger, sæt vagt på murene og byg frygtindgydende krigsmaskiner. Men vigtigst af alt, koordiner, planlæg og indgå kompromiser, så ingen mur går tabt i forsvaret af Kings Keep.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page