About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Prism Break

Front page for Prism Break

Participants: 3-5 players

By

DesignerJonathan Palmer
DesignerIan Schreiber

Description

As a team, build and then escape a maze of hazards, but each player is wearing their own colored glasses, so that everyone is looking at the same board but seeing different information.

Prism Break is a real-time cooperative Cyberpunk-themed hacking game where each player is only seeing limited information. The goal is to create a maze out of tiles that allows a viable path that visits all four corners of the board before a ten-minute timer expires. However, each tile may have walls, traps, or other special effects (some beneficial, some dangerous). Players must place the tiles carefully so as not to trap themselves and leave no way out.

The three-player team wears red, green, and blue glasses, respectively (these can fit loosely over normal glasses for players who wear them). Each player can only see game information that is of their color, so all three players are looking at the same board and same tiles but seeing different things. They can share information freely to piece together the effects of each tile, but the clock is ticking!

If present, a fourth player wears no glasses and can see everything. Their job is to traverse the maze being built by their partners in real time… but their communication with the rest of their team is restricted, so they must sometimes deal with the terrible decisions their teammates are making. A fifth player can be added to represent active opposition, the head of security who places additional obstacles in an attempt to foil the team.

Because of the nature of the color filters used in this game, it can be played by people with colorblindness or color deficiency.

Som et team skal i bygge og derefter undslippe en labyrint af farer. Men hver spiller har deres egne farvede briller, så alle ser på det samme bræt, men ser forskellige oplysninger.

Prism Break er et real-time Cyberpunk hacker-samarbejdsspil, hvor hver spiller kun kan se en begrænset del af spillets informationer. Målet er at bygge en labyrint af gange, som skaber en rute til alle hjørner af spillepladen, før der er gået 10 minutter. Udfordringen er at hvert felt kan indeholde vægge, fælder og andre udfordringer (nogle hjælpsomme og andre farlige). Spillerne skal overveje nøje hvordan de placerer felterne, så de undgår at spærre sig selv inde.

Teamet på 3 spillere bærer hhv. røde, grønne og blå briller (disse kan passe løst over normale briller). Hver spiller kan kun se spilinformation i deres egen farve, så alle tre spillere kan se forskellige ting på den samme spilleplade. Spillerne kan frit dele informationer med hinanden om felternes indhold, men uret tikker hele tiden!

Hvis der er en fjerde spiller, bærer denne ingen briller og kan se alt. Den fjerde spillers job er at krydse labyrinten, som de tre andre har bygget i realtid… men deres kommunikation med resten holdet er begrænset, så de må undervejs takle de nogle gange uhensigtsmæssige beslutninger som deres holdkammerater træffer. En femte spiller kan tilføjes for at repræsentere aktiv modstand, – sikkerhedschefen, – der lægger yderligere forhindringer i et forsøg på at stoppe spillerne.

Farveblind kan også være med: På grund af den type af farvefiltre, der bruges i brillerne, kan farveblinde deltage uden problemer.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)

Awards

Fastaval - Otto in Space (2020)

Winner, Bedste Innovation [+]


Send corrections for this page