About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pedigree Dogs

Front page for Pedigree Dogs

Participants: 2-4 players

By

DesignerJesper Kjær

Description

In Pedigree Dogs you build up your kennel of dogs, train them, and compete against other players at various dog sports to score the most points.
You do this through selecting of actions to gather resources and playing dog cards to your kennel.

What’s unique is that you build up your dog kennel by choosing from 100+ different dog breeds with true to life traits.
You train and breed your dogs to compete head to head against the other player’s dogs in over 15 different real world dog sports like hunting, agility, obedience trials, dog sledding, dog shows, and more.

Pedigree Dogs is a card based engine builder/tableau builder. You play dogs next to each other on the table to activate adjacencies bonuses and you select actions to receive for instance more dog cards or dog food.
Dogs are trained mentally, physically and groomed to look nice. These traits, along with their weight, are what determine how well they do with their handler at the competitions.
Additionally special inherent abilities can improve their performance. For instance hunting breeds gets a bonus when going hunting, while herding dogs obviously are better at herding sheep than a terrier for instance.

With deep thematic ties, the game will first and foremost appeal to dog lovers both through realistic dog breeds, competitions, and thematic “game abilities” (e.g. hunting dogs bringing home food when being trained). But it will also appeal to players who love engine building games with opportunities to create powerful combos through card abilities and action selection.

I Pedigree Dogs (Racehunde) opbygger du din kennel med hunde, træner dem og konkurrerer mod de andre spillere i forskellige former for hundesport for at opnå det højeste antal point. Du gør dette gennem valg af forskellige handlinger for at samle ressourcer og spille hundekort til din kennel.

Det unikke ved spillet er, at du opbygger din hundekennel ved at vælge mellem 100+ forskellige hunderacer med evner som svarer til de rigtige hunde.
Du træner og opdrætter dine hunde til at konkurrere mod de andre spilleres hunde i mere end 15 forskellige hunde-sportsgrene som jagt, agility, lydighed, hundeslæde, hundeudstillinger og mange flere.

Du spiller hunde ved siden af hinanden på bordet, der kan interagere med hinanden med særlige evner. I hver runde kan du foretage forskellige handlinger som f.eks. skaffer dig flere hundekort eller hundemad.
Hunde trænes mentalt, fysisk og pelsen plejes for at se pæn ud. Disse træk sammen med hundenes vægt er det, der bestemmer, hvor godt de klarer sig med deres hundefører i konkurrencerne.
Derudover kan særlige race-evner forbedre deres præstation. F.eks. får jagthunde en bonus, når de går på jagt, mens hyrdehunde naturligvis er bedre til at hyrde får end for eksempel en terrier er.

Med sin dybe tematik vil spillet først og fremmest appellere til hundeelskere, både gennem realistiske hunde og konkurrencer og tematiske ”spilevner” (f.eks. jagthunde, der bringer mad hjem, når de trænes). Men det vil også appellere til elskere af “engine building”-spil med kombinationen af kortevner der spiller sammen, samt de vigtige valg af de rigtige handlinger.

Played at

Test run Aarhus Brætspilsfestival (2020)
Fastaval - Otto in Space (2020)

Awards

Fastaval - Otto in Space (2020)

Winner, Bedste Brætspil
I Pedigree Dogs opbygger du din kennel med hunde, træner dem og konkurrerer mod de andre spillere i forskellige former for hundesport for at opnå det højeste antal point. Du gør dette gennem valg af forskellige handlinger for at samle ressourcer og spille hundekort til din kennel. Du kan samle point gennem en række strategier uanset om du foretrækker at samle de mest værdifulde hunde, avle flest hvalpe eller at fokusere på konkurrencerne.
Pedigree Dogs nomineres for en helstøbt og nemt tilgængelig spiloplevelse, hvor selv hærdede katte-elskere kommer til at gå op i hvilke hunde, der har vundet flest medaljer i agility konkurrencerne. Den nemme formidling af spillet og variationen i hundetyper, -evner og -konkurrencer sikrer at spillet kommer på bordet mange gange.

In Pedigree Dogs you build a kennel for dogs, train them and compete against the other players in different kinds of dog sports to achieve the highest number of victory points. You do this through different actions like collecting resources and playing dog cards to your kennel. You can collect points through a range of different strategies like picking the most valuable dogs, breed the most puppies or focus on the competitions.
Pedigree Dogs is nominated for being a polished and easily accessible experience where even hardcore cat lovers will be focused on which dog has the most medals in the agility competitions. The easy communication of the game and the variation of dog types, dog abilities and dog competitions makes sure that the game will be played again and again.


Send corrections for this page