About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hellspawn

Front page for Hellspawn

Participants: 1-4 players

By

DesignerAllan Kirkeby

Description

Strange fledgling creatures fight for a place in the spawning pool. The humans call them “Hellspawns”! But they are simply organisms using the tools of nature in the battle for survival, where only the fastest, strongest or most intelligent will prevail.

In Hellspawn, each player controls a creature that strives to grow and outperform its siblings in a battle to become the strongest. In the basic game, 2 players fight in a duel. Game variants also allow for 3 and 4 players to compete, and an opportunity to play coop against the game.

In the game you build a creature from multiple body parts. For each part you add, you also expand your collection of dice, and in each turn you can use dice and cards to perform an action. The dice show special symbols, with each giving the player a specific action. Examples of actions are: attacks, healing, drawing more cards, increasing your energy resource, removing dice from the opponent, or increasing your intelligence rating.

You can win a game in a variety of ways, and your strategy must be designed and adjusted according to the victory conditions you and your opponent are going for. Are you building a creature bent on violence, or are you trying to win with intelligence points or energy deposits?

You will experience a close and tense duel, where you constantly try to outmaneuver your opponent. You will also experience the fun of shaping a strange creature from different body parts. The depth of the game lies in learning and mastering the dice system and in learning how to use dice manipulation and cards at the right time to take advantage of your opponent’s weaknesses.

Hellspawn is inspired by games like Magic the Gathering, Star Wars: Destiny and Dice Throne. So if you’re into these kind of games, Hellspawn will probably be for you, too.

Mærkelig nyudklækkede væsner kæmper om pladsen i reden. Menneskene kalder dem “helvedes yngel”! Men de er blot organismer der bruger alle kneb i kampen for at overleve, hvor kun den hurtigste, stærkeste eller mest intelligente vil sejre.

I Hellspawn styrer hver spiller et væsen, der kæmper for at vokse og udkonkurrere sine søskende i kampen om at bliver den stærkeste. I grundspillet kæmper 2 spillere i en duel. Spilvarianter tillader også spil med 3 og 4 spillere, og en mulighed for at samarbejde imod spillet.

I spillet opbygger du et væsen af kropsdele. For hver kropsdel du tilføjer udvider du samtidig din samling af terninger, og I hver tur kan du bruge terninger og kort til at udfører en handling. Terningerne har specielle sider med symboler, der hver giver spilleren en bestemt handlemulighed. Det kan f.eks. være angreb, forsvar, helbredelse, trække flere kort, forøge din energi resource, fjerne terninger fra modstanderen, eller øge dit væsens intelligens.

Du kan vinde et spil på flere forskellige måder, og din strategi skal indrettes og justeres efter hvilken sejrsforudsætning du og din modstander går efter. Bygger du et frådende voldsmonster, eller prøver du at vinde med intelligenspoints eller energideponeringer?

Oplevelsen i grundspillet er en tæt og anspændt duel, hvor du hele tiden forsøger at udmanøvrere din modstander. Du vil også opleve det sjove ved at forme et mærkeligt væsen fra forskellige kropsdele. Spillets dybde ligger i at lære og mestre terningesystemet og i at lære at bruge terningemanipulation og kort på de helt rigtige tidspunkter til at udnytte modstanderens svagheder.

Hellspawn er inspireret af spil som Magic the Gathering, Star Wars: Destiny og Dice Throne. Så hvis du er til den slags spil, vil Hellspawn sikkert også være noget for dig.

Played at

Test run Aarhus Brætspilsfestival (2020)
Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page