About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

A War of Spirit

Front page for A War of Spirit

Participants: 3 players

By

DesignerKieran Symington

Description

A tile-laying war game set in the second Sino-Japanese war, where three players battle to deternine the fate of a nation.

The year is 1937 and Japanese forces have invaded mainland China. With the situation critical, bitter rivals Chang Kai-shek – Chairman of the Chinese National Government and Mao Zedong – Chairman of the Chinese Communist Party, agree to put aside their differences and forge an alliance to defend their country from this new threat.

In ‘A War of Spirit’, players take on the roles of commanders of the three main factions during the second Sino-Japanese war. The Japanese commander is fighting against the clock to conquor enough cities to force a surrender from the Chinese forces, whilst the Chinese commanders not only need to deny the Japanese these cities, but ensure that their residents are willing to back them against their domestic rival when the war is won. The game incorporates three asymmetric factions – the Japanese who possess superior soldiers and technology, the Nationalists who have prepared strong defences and can tap into the massive production powers of the country, and the Communists whose guerilla forces can strike swiftly from unexpected angles.

The game uses tile-laying to simulate the positions of the various forces, along with a system of unit support where posiitoning and forward planning are crucial to ensuring attacks succed and cities are defended. The game also features a novel reinforcement system whereby immediate gains must be balanced against future recruitment needs and players can entice their opponents to make attacks in certain areas whilst leaving others alone.

Et tile-laying krigsspil, der foregår under den anden kinesisk-japanske krig, hvor tre spillere kæmper for at afgøre en nations skæbne.

Året er 1937 og japanske styrker har invaderet Kinas fastland. På grund af den kritiske situation enes de to ærkefjender Chiang Kai-shek, leder af Kinas nationale folkeparti, og Mao Zedong, formand for Kinas kommunistiske parti, om at lægge stridighederne til side og indgå en alliance for at forsvare landet mod denne nye trussel.

I ”En krig på ånd” indtager spillerne rollerne som hærførere for de tre hovedfraktioner under den anden kinesisk-japanske krig. Den japanske hærfører kæmper mod tiden for at indtage byer nok til at tvinge de kinesiske styrker til overgivelse, mens de kinesiske hærførere ikke alene skal forhindre det japanske indtog i byerne, men også skal sikre sig befolknings støtte mod ærkerivalen når krigen er ovre. Spillet inkorporerer tre asymmetriske fraktioner: japanerne, som er i besiddelse af overlegne soldater og teknologi, nationalisterne, som har forberedt et stærkt forsvar og kan trække på landets massive produktionskraft, og kommunisterne, hvis guerillastyrker kan slå til hurtigt og fra uventet kant.

Spillet benytter tile-laying til at simulere de forskellige styrkers positioner sammen med et system til støtte af enheder, hvor positionering og fremadrettet planlægning er essentiel for at sikre at angreb lykkes og byer forsvares. Spillet byder også på et helt nyt system til forstærkning hvor kortsigtede fordele må vejes op mod fremtidige rekrutteringsbehov, og spillere kan lokke deres modspillere til at angribe i bestemte områder og lade andre i fred.

Et asymmetrisk tile-laying krigsspil om den anden kinesisk-japanske krig (1937- 1945), hvor den invaderende japanske hær, de regerende kinesiske nationalister og systemkritikerne fra kommunistpartiet i Kina kæmper om ikke bare at vinde krigen, men også den efterfølgende fred.

Played at

Fastaval - Otto in Space (2020)
Fastaval - Solarpunk (2021)


Send corrections for this page